Šilumos energijos tiekimas 2018 metais
2019-03-26

UAB „Ukmergės šiluma“, būdama didžiausia šilumos tiekėja rajone, 2018 metais užtikrino kokybišką, patikimą ir nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Ukmergės miesto, Šventupės bei Deltuvos gyvenviečių vartotojams.

Įmonių vartotojų šildomas plotas 2018 metais siekė per 398 tūkst. m2. Centralizuotai patiektą šilumos energiją apskaito 297 įvadiniai šilumos skaitikliai. Iš jų 214 - daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas 7 306 vartotojams, iš kurių 7 158 yra buitiniai šilumos vartotojai ir 148- kiti vartotojai. Bendras įmonės eksploatuojamų šiluminių tinklų ilgis- 24 km.

Bendrovės materialinė bazė yra pakankama, kad užtikrintų karšto vandens ir šilumos tiekimą vartotojams. Ilgalaikis turtas nuosekliai atnaujinamas, remontuojamas, renovuojamas, kad įrenginiai, pastatai, šiluminės trasos galėtų patikimai tarnauti veikloje. Atsargos nėra kaupiamos, o palaikomas jų optimaliausias reikalingas kiekis patikimai gamybai ir tiekimui užtikrinti.

2018 m. gruodžio 31 d. bendrovės ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 3977,49 tūkst. eurų. Per 2018 m. įsigytą ilgalaikio materialaus turto už 1013,45 tūkst. eurų.

Minėto laikotarpio metų pabaigai bendrovėje dirbo 41 darbuotojas. Remiantis 2012 m. lapkričio 7 d. LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-220 „Dėl energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šilumos energetikos sektoriaus darbuotojai privalo būti atestuojami. Apraše nurodomos darbuotojų kategorijos, atestavimo sritys ir suteikiamos teisės, kvalifikaciniai reikalavimai. Visi įmonės darbuotojai atitinka minėto aprašo kvalifikacinius reikalavimus, laiku atestuojami, nuolat kelia kvalifikaciją.

Bendrovė šiuo metu eksploatuoja 18 katilinių. Šilumos įrengimų instaliuota galia- 38,76 MW. Įmonė 2018 m. šilumos energiją ir karštą vandenį tiekė be sutrikimų ir avarijų.

Šilumos gamyboje naudojamo kuro struktūra 2018 m., lyginant su 2017 m., kito nežymiai. Šilumos gamyba iš gamtinių dujų sumažėjo nuo 31 proc. 2017 metais iki 30 proc. 2018 metais, atitinkamai 2018 m. padidėjo šilumos gamyba iš biokuro iki 70 proc., tame skaičiuje iš nepriklausomo šilumos gamintojo perkamos šilumos kiekis sudarė 30 proc.

Nuolatinę įmonės veiklos priežiūrą atlieka Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Įmonė kas mėnesį Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai teikia perskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas, ataskaitas apie pirktas gamtines dujas, pirktą biokurą, supirktą šilumos energiją iš nepriklausomo šilumos gamintojo. Teikia derinti faktiškai atliktas ir planuojamas investicijas. Įmonė taip pat rengia reguliuojamos veiklos metines ataskaitas numatytas Šilumos kainų nustatymo metodikoje ir kitose Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tvarkose. Kasmet Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija vertina šilumos tiekimo įmonių finansinį pajėgumą.

2018 m. pabaigoje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija suderino UAB „Ukmergės šiluma" investicijas, kurių bendra vertė siekia 2,26 mln. Eur. Dalis investicijų jau yra atliktos, kitus darbus numatyta atlikti iki 2019 m. pabaigos.

Per 2018 metus bendrovė atliko nemažai svarbių ir reikšmingų investicijų valdomose katilinėse:

  • 8-iose mažos galios katilinėse atlikti atnaujinimo darbai- pakeisti seni katilai į pilnai automatizuotus dujinius vandens šildymo katilus, modernizuoti katilinės įrengimai;
  • Atlikti mūrinio dūmtraukio įrengto RK-1 katilinėje kamieno išorės ir vidaus remonto darbai;
  • Katilinėje Nr. 3 įrengtas uždaro tipo elektros gamybos generatorius 60 kW galios su ARĮ (automatinio rezervo įjungimo įrenginys) valdymo bloku, kuris nutrūkus elektros energijos tiekimui, automatiškai palaiko šilumos įrenginių darbą;
  • Katilinėje Nr. 1 modernizuotas pelenų surinkimo įrenginys;

Siekiant didesnio energinio efektyvumo bei patikimumo buvo įgyvendinami svarbūs Ukmergės rajono šilumos tinklų pertvarkos projektai, atnaujinamos trasos:

  • RK-1 katilinės zonoje atnaujintų trasų ilgis sudaro- 666 m;
  • RK-2 katilinės zonoje atnaujintų trasų ilgis sudaro - 275 m;
  • RK-3 katilinės atnaujintų trasų ilgis sudaro - 83 m;
  • Šventupės gyv. atnaujintų trasų ilgis- 2050 m;

Viso atnaujinta 3074 m. šilumos tiekimo tinklų.

Pažymėtina, kad didelė dalis darbų atliekama vidiniais resursais, t. y. darbus vykdo kvalifikuoti įmonės darbuotojai. Tai užtikrina gerą darbų kokybę bei mažina įmonės sąnaudas.

 Šventupės gyvenvietėje įvykdytas projektas, kurio metu buvo rekonstruotas visas senas (36 metų senumo), nusidėvėjęs šilumos tiekimo tinklas. Šis projektas įgyvendintas su daline ES fondų parama. Projekto tikslas- kokybiškesnis šilumos energijos tiekimas, nuostolių sumažinimas tinkluose. Projektas leido padidinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę 263 šilumos vartotojams.

Šilumos tinklų rekonstrukcija yra būtina patikimam šilumos tiekimui užtikrinti. Taip pat planuojama, kad dėl šilumos tinklų rekonstrukcijos metiniai šilumos nuostoliai sumažės vidutiniškai 461 MWh.

2011m. bei 2012 m. įmonė investavo apie 129 tūkst. Eur, 2013 m. ir 2014 m.- virš 1 400 tūkst. Eur. 2015 m. buvo investuota 2 699 tūst. Eur (šiais metais įrengta biokuro katilinė). Pastaraisiais 2016, 2017 metais įmonė taip pat didino turto vertę. Siekiant atnaujinti bei efektyvinti valdomą šilumos ūkį, bendrovė 2018 m. investavo 1 454 tūkst. Eur.

Ilgalaikiai strateginiai įmonės tikslai

1. Užtikrinti patikimą, saugią šilumos ir karšto vandens gamybą bei tiekimą;

2. Užtikrinti įmonės finansinį- ekonominį pajėgumą;

3. Iki 2023 m. pasiekti, kad atnaujintų centralizuotų šilumos tiekimo tinklų dalis sudarytų ne mažiau 80⁒ nuo visų esamų tinklų.

Pasibaigus 2018/2019 m. šildymo sezonui, UAB „Ukmergės šiluma“ nedelsiant pradės pasiruošimą ateinančiam šildymo sezonui.

 

UAB „Ukmergės šiluma“ Direktorius Vydas Paknys

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra