2012-06-04
Zigmas Zinkevičius - Ukmergės rajono garbės pilietis
Birželio 2 d. Ukmergės miesto šventės metu buvo pagerbtas Ukmergės rajono garbės pilietis - lietuvių kalbininkas, baltistas, dialektologas, habilituotas mokslų daktaras, akademikas Zigmas Zinkevičius.

Jo  kandidatūrą tapti Ukmergės rajono garbės piliečiu  pasiūlė Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos bendruomenė.
Zigmas Zinkevičius gimė 1925 metais sausio 4 dieną Juodausių kaime, Ukmergės rajone. 1939 metais baigęs šešiametę mokyklą perėjo mokytis į Ukmergės gimnaziją, kurią 1945 metais baigė. Miesto gimnazijoje įgytos žinios atvėrė jam kelią į Vilniaus universitetą, kuriame studijavo lituanistikos mokslus ir dirbo. Baigęs mokslus iki 1956 metų dėstė Vilniaus universitete bei Vilniaus pedagoginiame institute. 1956-1962 m. ir 1964-1968 m.  dirbo Vilniaus universiteto  Istorijos ir filologijos fakulteto prodekanu, 1973-1988 m. Lietuvių kalbos, 1988-1989 m. Baltų filologijos katedrų vedėju, 1995-1996 m. – Lietuvių kalbos instituto direktoriumi, 1996  – 1998 m. – Lietuvos švietimo ir mokslo ministru.
Pagrindinės profesoriaus mokslinio darbo  sritys – lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika. Zigmas Zinkevičius yra paskelbęs apie 28 knygas, tarp kurių ir 6 tomų „Lietuvių kalbos istorija“, per 500 straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis, dalyvavęs lingvistikos mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
Jis – habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvių mokslų akademijos akademikas, profesorius, Lietuvių katalikų mokslų akademijos narys, taip pat Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos, Norvegijos mokslų akademijos ir Latvijos mokslų akademijos narys, Latvijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras, Herderio premijos laureatas.Akademikas Zigmas Zinkevičius  1995 metais apdovanotas Lietuvos Didžiojo Gedimino III laipsnio ordinu. 
Paskutinieji profesoriaus darbai yra sietini su Ukmergės kraštu. Tai „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“. Už šią knygą jam 2010 metais  paskirta literatūrinė Vlado Šlaito premija.
„Ukmergė – tai pirmas Lietuvos rajonas, kuris turi savo krašto gyvenviečių kilmės knygą. Pasak profesoriaus, tai tarsi duoklė savo gimtajam kraštui. Rašydamas šią knygą profesorius ištyrė beveik 600 vietovardžių, kuriais pavadinta apie 700 gyvenviečių,“- pristatydamas Zigmą Zinkevičių Savivaldybės tarybos posėdyje sakė Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorius Valentinas Gendvilis.
 Savivaldybės tarybos posėdyje Zigmą Zinkevičių sveikino savivaldybės meras Algirdas Kopūstas, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorė  Rasa Griškevičienė, ukmergiškis, Vytautų klubo narys  Vytautas Gipas;  antrasis rajono Garbės pilietis pasirašė Ukmergės rajono garbės piliečių knygoje.
Šventės prie Laisvės paminklo metu Zigmui Zinkevičiui buvo įteiktas Garbės piliečio ženklas, Garbės piliečio pažymėjimas.
 

Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai  patvirtinti Savivaldybės tarybos 2010 metų spalio 28 d. sprendimu Nr. 7-247.  Jais nustatytos Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo sąlygos ir tvarka, Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo bei darbo organizavimo tvarka, Garbės piliečio teisės, Garbės piliečio vardo praradimo pagrindai ir tvarka.
Siūlymą dėl Garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti rajono Savivaldybės tarybos nariai, nevyriausybinės organizacijos, vietos bendruomenės, kolegialios gyventojų grupės, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Nuostatuose pažymėta, kad rajono Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Ukmergės rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą. Garbės pilietis gali dalyvauti (stebėtojo teisėmis) ir pasisakyti Savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose, nemokamai lankytis visuose miesto teritorijoje vykstančiuose renginiuose, kuriuos organizuoja savivaldybės institucijos.
2011 m. birželį buvo sudaryta Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija, vadovaujama mero pavaduotojo Regimanto Baravyko, joje – 14 asmenų. Gegužės 9 d. Komisijos posėdyje buvo svarstoma Zigmo Zinkevičiaus kandidatūra, jai pritarta ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr.7-110 Zigmui Zinkevičiui buvo suteiktas Ukmergės rajono garbės piliečio vardas.
Savivaldybės atstovė spaudai Dalia Ivaškevičienė