Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Paslaugos aprašymas

APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS – tai visiškai arba iš dalies kompensuojamų techninės pagalbos priemonių skyrimas (bet kokio neįgaliųjų naudojamo specialaus ar standartinio gaminio, įrankio, įrangos ar techninės sistemos, padedančios išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai).

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį

Paslaugos kaina

Nemokamai

Paslaugos gavėjas

Asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);

asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;

asmenys, sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių;

asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės socialinių paslaugų centras

https://ukmergesspc.lt/veiklos-sritys/

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 8 340 51924, el. paštas  [email protected]

Prašymo forma (-os)

SP-10 (forma) (.doc)

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę (SP-10 forma);
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
  3. išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), kurį išrašo asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai ar kiti atitinkamos srities specialistai, vadovaudamiesi teisės aktų nustatyta tvarka;
  4. neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SP formos), jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai ir (ar) specialiųjų poreikių lygis (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų);
  5. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei tokios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose).

Reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-12-19 įsakymas Nr. A1-338 ,,Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.