Architektūros ir urbanistikos skyrius

Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Skyriaus nuostatai →

Aldona Tijūnelienė
Vyriausioji specialistė, kab. 26
pareigybės aprašymas
Vytautas Česnaitis
Vyriausiasis specialistas, kab. 26
pareigybės aprašymas
Sonata Gasparovičienė
Vyriausioji specialistė, kab. 27
pareigybės aprašymas
Ingrida Pliopaitė Bataitienė
Vyriausioji specialistė, kab. 27
pareigybės aprašymas