Urbanistikos ir infrastruktūros skyrius

Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Skyriaus nuostatai (docx)

Artūras Sakalauskas
Pavaduotojas (vyriausiasis architektas), kab. 25
pareigybės aprašymas
Indrė Bakanauskienė
Vyriausioji specialistė, kab. 53
pareigybės aprašymas
Eglė Sedleckienė
Vyriausioji specialistė, kab. 53
pareigybės aprašymas
Vygintas Dubauskas
Vyriausiasis specialistas, kab. 52
pareigybės aprašymas
Rasa Šepetienė
Vyriausioji specialistė, kab. 52
pareigybės aprašymas
Aldona Tijūnelienė
Vyriausioji specialistė, kab. 26
pareigybės aprašymas
Vytautas Česnaitis
Vyriausiasis specialistas, kab. 26
pareigybės aprašymas
Žygimantas Komliauskas
Vyriausiasis specialistas, kab. 27
pareigybės aprašymas
Ingrida Pliopaitė Bataitienė
Vyriausioji specialistė, kab. 27
pareigybės aprašymas
Irma Paškevičienė
Vyriausioji specialistė, kab. 52
pareigybės aprašymas