Dienos socialinė globa asmens namuose (integrali pagalba)

Paslaugos aprašymas

DIENOS SOCIALINĖ GLOBA ASMENS NAMUOSE asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu jo namuose. Paslaugą gali gauti asmenys, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis.  

Paslaugos teikimo trukmė

Nuo 2 iki 8 val. per parą, iki 5 kartų per savaitę asmens namuose.

Paslaugos kaina

Asmens mokėjimo dydis priklauso nuo asmens pajamų ir jam suteiktų paslaugų valandų skaičiaus (maksimali paslaugos valandos kaina 8 Eur).

Paslaugos gavėjas

 • Vaikai su negalia;
 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys.

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras; http://www.ukmergesnspc.lt/integrali-pagalba-asmens-namuose/

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 8 340 51924, 8 636 26952, el. paštas info@ukmergesnspc.lt

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) (.docx) ↓

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 3. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 4. pažymą apie 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl pagalbos į namus paslaugų gautas pajamas (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose).

PASTABA. Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-06-14 įsakymas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimas Nr. 7-12 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.