Finansinės ataskaitos


Biudžeto vykdymo ataskaitos

2021 m. 

2020 m. 

2019 m.

2018 m.


Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m.

2020 m.

2019 m.

2019 m. rugsėjo 30 d. Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. birželio 30 d. Kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. 


Archyvas