Savivaldybės darbo planas

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBO PLANAS 

2020 m. rugsėjo mėnuo     

 

Renginio pavadinimas

Data 

Atsakingas už organizavimą

Mokslo ir žinių dienos renginiai

Rugsėjo 1 d.

Švietimo įstaigose

Švietimo ir sporto skyrius

Savivaldybės tarybos Kaimo ir aplinkosaugos komiteto išvažiuojamasis posėdis

Rugsėjo 3 d. 13 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio komiteto posėdis

Rugsėjo 4 d. 13 val. Savivaldybės administracijos salė

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio komiteto posėdis

Rugsėjo 10 d. 13 val. Savivaldybės administracijos salė

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

(Dokumentai Tarybai pateikiami iki rugsėjo 9 d.)

Rugsėjo 15-21 d.

Savivaldybės administracijos salė

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 24 d. 10 val.

Savivaldybės administracijos salė

Savivaldybės meras

Tarybos Sekretoriatas

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Rugsėjo 28 d. 10 val.

Savivaldybės administracijos salė

Švietimo ir sporto skyrius

Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų pasitarimas

Rugsėjo 28 d. 13 val.

Savivaldybės administracijos salė

Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Seniūnų pasitarimas

Rugsėjo 29 d. 13 val.

Savivaldybės administracijos salė

Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Skyrių ir poskyrių vedėjų pasitarimas

Rugsėjo 29 d. 15 val.

Savivaldybės administracijos salė

Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

 

Parengė   

Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Zina Kurmelienė


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-01 08:43:01