Žemės ūkio technikos registravimas, išregistra- vimas techninė apžiūra


Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, registracijos duomenų keitimas
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą ir duomenų keitimas, nusipirkus jau Lietuvoje registruotą žemės ūkio techniką.

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas
Techninės apžiūros tikslas - kontroliuoti ir įvertinti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninę būklę. Siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.