2018 m. rugsėjo 20 d. 10.00 val. vyks Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Komitetų grafikas.
2018-09-06

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 2018 m. rugsėjo 20 d.
10 val.

 

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės meras.

2. Dėl pritarimo 2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui.
Pranešėjas – Linas Rugienius, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas.

3. Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo papildymo.
Pranešėjas – Gediminas Narbutas, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas. 

4. Dėl tęstinio aktyvaus gydymo paslaugų teikimo VšĮ Ukmergės ligoninėje.
Pranešėja – Dainora Šlinkšienė, savivaldybės gydytoja.

5. Dėl stacionarių gastroenterologijos paslaugų teikimo VšĮ Ukmergės ligoninėje.
Pranešėja – Dainora Šlinkšienė, savivaldybės gydytoja.

6. Dėl Ukmergės globos centro nuostatų patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

7. Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

8. Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo.
Pranešėjas – Artūras Sakalauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis architektas.

9. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės senojo miesto vietoje esančių pastatų fasadų tvarkymo darbų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo.
Pranešėjas – Artūras Sakalauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis architektas.

10. Dėl leidimo pervesti surinktas lėšas.
Pranešėjas – Julius Zareckas, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas.

11. Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo pakeitimo.
Pranešėjas – Julius Zareckas, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas.

12. Dėl Ukmergės rajono kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos nuostatų pakeitimo.
Pranešėjas – Julius Zareckas, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas.

13. Dėl pritarimo projekto „Garažų ir šalia esančios teritorijos pritaikymas benamių gyvūnų prieglaudos reikmėms“ įgyvendinimui.
Pranešėjas – Julius Zareckas, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas.

14. Dėl pritarimo projekto „Vandenlenčių parko įrengimas Mūšios tvenkinyje“ įgyvendinimui.
Pranešėjas – Julius Zareckas, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas.

15. Dėl pritarimo projekto „Deltuvos pagrindinės mokyklos stadiono (krepšinio-tinklinio aikštelės, bėgimo tako) atnaujinimas“ įgyvendinimui.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

16. Dėl Ukmergės rajono geriausio 2018 metų mokytojo vardo suteikimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

17. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

18. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 7-144 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

19. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

20. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

21. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-7 „Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

22. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

23. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

24. Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

25. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo papildymo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

26. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

27. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 m. pakeitimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

28. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

29. Dėl atleidimo nuo materialiojo turto nuomos mokesčio.
Pranešėja – Sandra Mackevičienė, jaunimo reikalų koordinatorė.

30. Dėl savivaldybės būsto, esančio Vilniaus g. 98-25, Ukmergėje, pardavimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

31. Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

32. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

33. Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą Santarvės g. 35-2 ir 35-3, Valų k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

34. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą, Nepriklausomybės g. 3, Siesikuose, Ukmergės r. sav., Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja. 

35. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergėje, Paupio g. 8, Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

36. Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus nekilnojamojo turto perėmimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

37. Dėl Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro turto įregistravimo patikėjimo teise.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

38. Dėl Ukmergės globos centro turto vertės padidinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

39. Dėl Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos turto vertės padidinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

40. Dėl pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, jo nurašymo ir likvidavimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

41. Dėl leidimo nuomoti Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavimo aparatų statymui.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

42. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

43. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

44. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 7-200 „Dėl šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams“ pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

45. Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo nustatymo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

46. Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ avarinės tarnybos paslaugų užtikrinimo tarifo patvirtinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

47. Kiti klausimai ir informacijos.

 

Savivaldybės mero pavaduotoja,
vykdanti mero funkcijas                                              Klavdija Stepanova

 

 

_____________________

Komitetų grafikas savivaldybės
tarybai teikiamų klausimų svarstymui

 

Rugsėjo 11 d. 13 val.
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas (pirmininkas Vytautas Česnaitis)
(I a. salė)

Rugsėjo 11 d. 15 val.  UŽDARAS POSĖDIS.
Svarstomas klausimas dėl teisminio ginčo su UAB „Ekonovus“ eigos.
Jungtinis visų Savivaldybės tarybos komitetų posėdis
(I a. salė)

Rugsėjo 12 d. 14.30 val.
Sveikatos ir socialinės paramos komitetas (pirmininkas Arūnas Civilka)
(I a. salė)

Rugsėjo 13 d. 15 val.
Kaimo ir aplinkosaugos komitetas (pirmininkas Valdas Petronis)
(I a. salė)

Rugsėjo 14 d. 13 val.
Savivaldybės ūkio komitetas (pirmininkas Darius Varnas)
(I a. salė)

Rugsėjo 17 d. 15 val.
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas (pirmininkas Andrius Lyška)
(I a. salė)

                                                  

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra