Nuo rytojaus (spalio 2-3 dienomis) bus vykdomi kelio link „Ukmergės vandenys“ nuotekų valymo įrenginių asfaltbetonio dangos įrengimo darbai.
Skandalus keliančiam K. Krivickui atsakome: „Ieškote skandalo ten, kur jo nėra“

Jau kelias pastarąsias savaites vietinėje žiniasklaidoje skelbiamos kandidato į Lietuvos Respublikos Seimą Kristupo Krivicko publikacijos apie jo atliktus „tyrimus“. Kiek juose yra tiesos, o kiek K. Krivicko nuomonių bei padarytų išvadų, tesprendžia kiekvienas skaitytojas asmeniškai. Vargu ar įmanomas lygiavertis dialogas su žmogumi, kuris yra įsisukęs į tokią intensyvią, gyventojus su rajono valdžia priešinančią rinkiminę kampaniją bei įsijautęs į Ukmergės ir ukmergiškių gelbėtojo vaidmenį.

Pakartotinai skelbiamas Vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkursas

Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkurso tikslas – skatinti turiningą mokinių užimtumą stovyklose ir kitose neformaliojo švietimo veiklose (edukacinės programos, tarpkultūriniai mainai).

Sveikiname!
Rinkis Pasieniečio įvadinio mokymo kursus!

Nuo 2021 m. sausio 11 d. Pasieniečių mokykloje bus organizuojami Pasieniečio įvadinio mokymo kursai. Rinktis juos ir per 15 savaičių tapti pasieniečiais kviečiame nepriekaištingos reputacijos asmenis, turinčius aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį, taip pat aukštesnįjį išsilavinimą. Su Pasieniečio įvadinio mokymo kursų programa galite susipažinti čia.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus psichologinius užsiėmimus
Vidiškiuose vyko tradicinė derliaus šventė

Vidiškių miestelis savaitgalį buvo nusikėlęs į praeitį – čia grįžo laikai, kai veikė traktas Sankt Peterburgas–Varšuva. Tai priminti Derliaus šventėje atgimė pašto traktas padėjo seniūnijų kiemeliai ir apsilankęs caras Aleksandras I. Čia vyko po rajono seniūnijas kasmet keliaujanti Derliaus šventė „Aniuolų sargų kermošius“.

Bandys stabilizuoti gyventojų skaičių rajone

Praėjusią savaitę  į antrąjį savo posėdį rinkosi Ukmergė rajono savivaldybės mero Rolando Janicko sudaryta darbo grupė, kurios užduotis – iki š. m. gruodžio 1 dienos parengti ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybai pateikti tvirtinimui gyventojų skaičiaus stabilizavimo Ukmergės rajone programą.

Radiacinės saugos centras teikia profesinės apšvitos stebėsenos rezultatus ESOREX platformai

Kiekvienais metais Radiacinės saugos centras ESOREX platformai teikia darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos rezultatus. ESOREX platformos tikslas – kaupti informaciją apie Europos šalių darbuotojų patiriamą profesinę apšvitą ir teikti šią informaciją nacionalinėms kompetentingoms radiacinės saugos institucijoms ir Europos Komisijai. ESOREX platformoje pateikti apšvitos duomenys analizuojami ir apibendrinami, o vidutinės apšvitos dozės palyginamos su praėjusių metų statistika. Nuo 2013 m. Lietuvoje už duomenų teikimą ESOREX platformai yra atsakingas Radiacinės saugos centras. Šioje platformoje profesinės apšvitos statistika dalijasi ir kitos Europos Sąjungos šalys. 

Pasveikinti Ukmergės rajono socialiniai darbuotojai

Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, administracijos direktorius Darius Varnas, direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė praėjusį penktadienį, rugsėjo 27-ąją minimos Socialinių darbuotojų dienos išvakarėse, aplankė didžiąsias rajone socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir pasveikino jų darbuotojams profesinės šventės proga.

Daugiau naujienų