UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: meras@ukmerge.lt
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
  ĮSTAIGŲ VADOVŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • VALSTYBINĖ KALBA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
  UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Ukmergės vietos veiklos grupė
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
  SOCIALINĖ PARAMA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLI LIETUVA
  REKLAMA
  MOKESČIAI
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
 • TURISTAMS
 • Informacija apie savivaldybės biudžeto vykdymą

  Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto pajamų planas – 32655,3 tūkst. Eur. Įvertinus savivaldybės biudžeto pajamų plano koregavimą metų eigoje (įskaitant į savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitą įtrauktas į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamiems projektams vykdyti - 232,6 tūkst. Eur), patikslintas Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas – 38363,2 tūkst. Eur. 

  2018 m. visi į savivaldybės biudžetą gauti mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai (įskaitant į savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitą įtrauktas į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamiems projektams vykdyti – 216,3 tūkst. Eur), sudarė 38698,6 tūkst. Eur arba 100,9 proc. planuotų patikslintų pajamų. Neįskaitant dotacijų ir ES finansinės paramos lėšų, į savivaldybės biudžetą buvo gauta 22272,1 tūkst. Eur pajamų.

  Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimui į savivaldybės biudžetą gauta 2970,9 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (tame skaičiuje 91,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto dalis) bei 103,0 tūkst. Eur dotacijų iš valstybės biudžeto pagal pasirašytas sutartis su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra.

  Patikslintas 2018 m. savivaldybės biudžeto mokesčių surinkimo planas – 18778,0 tūkst. Eur, gauta 19231,1 tūkst. Eur, t. y. patikslintas pajamų planas įvykdytas 102,4 proc. Didžiausią surinktų mokesčių dalį savivaldybės biudžete sudaro gyventojų pajamų mokestis – 17936,8 tūkst. Eur. Šio mokesčio gauta 185,8 tūkst. Eur daugiau negu planuota.

  Turto mokesčių gauta 1249,3 tūkst. Eur. Šioje pajamų grupėje geriausiai buvo renkamas nekilnojamojo turto mokestis – į biudžetą gauta 620,2 tūkst. Eur (39,4 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m.), žemės mokesčio gauta 615,3 tūkst. Eur (56,0 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m.).

  2018 m. savivaldybės biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją (įskaitant į savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitą įtrauktas ir projektų vykdymo išlaidoms finansuoti panaudotas į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos – 216,3 tūkst. Eur) sudarė 38056,1 tūkst. Eur. Daugiausia savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota švietimui finansuoti – 16262,6 tūkst. Eur arba 42,7 proc. visų išlaidų. Socialinei apsaugai finansuoti panaudota 6135,1 tūkst. Eur arba 16,1 proc. visų išlaidų, ekonomikos funkcijai – 4248,7 tūkst. Eur, poilsiui ir kultūrai – 3207,4 tūkst. Eur, bendroms valstybės paslaugoms - 2666,3 tūkst. Eur, aplinkos apsaugai – 2100,0 tūkst. Eur, būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 1896,3 tūkst. Eur, sveikatos apsaugai – 802,6 tūkst. Eur, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 713,3 tūkst. Eur, gynybai – 23,8 tūkst. Eur. Įskaitant finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) skirtus 1428,0 tūkst. Eur bei finansinio turto įsigijimo išlaidoms skirtus 33,7 tūkst. Eur, iš viso savivaldybės biudžeto išlaidos 2018 m. sudarė 39517,8 tūkst. Eur.

   

   

  Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas rasite:

  2012-12-31;

  2013-03-31; 2013-06-30; 2013-09-30; 2013-12-31;

  2014-03-31; 2014-06-30; 2014-09-30; 2014-12-31;

  2015-03-31; 2015-06-30; 2015-09-30; 2015-12-31;

  2016-03-31; 2016-06-30; 2016-09-302016-12-31;

  2017-03-312017-06-30; 2017-09-302017-12-31

  2018-03-31; 2018-06-30; 2018-09-30: 2018-12-31

  2019-03-31 2019-06-302019-09-30


  Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-21 11:09:42

  © Visos teisės saugomos. El. p. savivaldybe@ukmerge.lt