Civilinė metrikacija

Civilinės metrikacijos skyrius registruoja:

 • gimimą;
 • santuoką:
 • santuokos nutraukimą;
 • mirtį;
 • įvaikinimą;
 • tėvystės pripažinimą ir nustatymą;
 • vardo ir pavardės pakeitimą.

Į apskaitą įtraukia:

 • užsienio valstybėje įregistruotą gimimą (vaiko, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra LR piliečiai; pilnamečio asmens, įgijusio LR pilietybę);
 • užsienyje mirusių LR piliečių mirtį;
 • bažnytines bei užsienyje įregistruotas santuokas.

Papildo, ištaiso ir atkuria civilinės būklės aktų įrašus, išduoda archyvinius dokumentus ir pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą bei daugiakalbes standartines formas.

photo-1465495976277-4387d4b0b4c6-9867ad336cd5155dea67c864f1fc540f.jpg

Informavimo pranešimas apie jūsų duomenų tvarkymą

Pateikdami prašymą, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Ukmergės rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188752174, adresas: Kęstučio a. 3 LT-20114, Ukmergė, tel. (8 340) 60302, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt). Asmens duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti Jūsų prašymą. Tvarkymo pagrindas - tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo. Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pasikonsultuoti su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. kristina.karpoviene@ukmerge.lt. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite www.ukmerge.lt. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai arba neįgyvendiname Jūsų teisių.Prašymo formos

Santuokų registravimo grafikai 2020 m.

Pareiškėjų prašymu santuokos registruojamos ir antradieniais – penktadieniais.

 • Lapkričio 14 d.
 • Gruodžio 31 d.

Santuokų registravimo grafikai 2021 m.

Pareiškėjų prašymu santuokos registruojamos ir antradieniais – penktadieniais.

 • Sausio 16 d.
 • Vasario 6 d.
 • Kovo 20 d.
 • Balandžio 24 d.
 • Gegužės 15 d.
 • Birželio 5 d., 19 d.
 • Liepos 10 d., 24 d.
 • Rugpjūčio 7 d., 21 d.
 • Rugsėjo 18 d.
 • Spalio 16 d.
 • Lapkričio 20 d.
 • Gruodžio 31 d.
Gruodžio mėnesį tuokiasi

Gruodžio 11 d.

15:00

Vigantas Šulskas, gim. 1964-06-05 ir Jūratė Statauskienė, gim. 1971-06-26

Gruodžio 18 d.

13:30

Algirdas Masiulionis, gim. 1978-05-09 ir Lina Aniūnienė, gim. 1975-01-30

14:00

Giedrius Misevičius, gim. 1990-01-09 ir Viktorija Bagdonaitė, gim. 1996-09-11

14:20

Alvydas Bureika, gim. 1969-12-22 ir Rūta Mučiūnienė, gim. 1967-11-08

Gruodžio 22 d.

13:10

Marijus Alešiūnas, gim. 1995-06-02 ir Laura Petronytė, gim. 1997-12-22

Gruodžio 31 d.

13:40

Martynas Gasparovičius, gim. 1989-05-24 ir Sonata Vitaitė, gim. 1990-05-30

14:00

Remigijus Arimavičius, gim. 1970-09-11 ir Edita Vileitienė, gim. 1978-05-07

14:20

Deividas Mickus, gim. 1995-02-06 ir Kunigunda Leonaitė, gim. 1994-05-15

14:40

Tadas Zakarauskas, gim. 1990-08-05 ir Rasa Juodvalkienė, gim. 1984-03-22

Valstybės rinkliava už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

Informacija iš nuo 2017-01-01 įsigaliojusių Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, Teisės aktų registras, 2016-12-18, Nr. 1274.

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis (eurais)

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

Santuokos įregistravimą

20,00

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą

6,00

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)

4,90

Vardo, pavardės pakeitimą

12,00

Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

6,00

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą

6,00

Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą

6,00

Santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose

60,00

Civilinės būklės akto įrašą, liudijančių išrašų išdavimą

2,90

Daugiakalbės standartinės formos išdavimą 

2,90

Archyvas

2018 metai:

 

2017 metai:

2017 metai, I pusmetis:

2016 metai, I pusmetis:

2016 metai:

2015 metai:

2015 metai, I pusmetis:

2014 metai:

2014 metai, I pusmetis:

2013 metai:

2012 metai:

2012 metai, I pusmetis:

2011 metai:

2010 metai: