DARBO UŽMOKESTIS REGIONUOSE, APSKRITYSE IR SAVIVALDYBĖSE
2019-06-03

2019m. pirmąjį ketvirtį bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp regionų buvo 262 EUR

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2019m. pirmąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1410,6EUR, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione– 1149,1EUR. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2019m. pirmąjį ketvirtį sudarė 261,5EUR.
 • 2019m pirmąjį ketvirtį didžiausią– 1410,6EUR– bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai– 987,4EUR– uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.
 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, Sostinės regione per ketvirtį padidėjo 1,8proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione liko nepakitęs. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo Panevėžio, Marijampolės, Kauno ir Vilniaus apskrityse (nuo 0,5 iki 1,8proc.), kitose sumažėjo (nuo 0,2 iki 2,3proc.).
 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse– nuo 3,4 iki 7,8proc.
 • Darbo užmokesčio padidėjimui 2019m. pirmąjį ketvirtį įtakos turėjo nuo 2019m. sausio1d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai (pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai, pakeista neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka, bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto ir kt.), padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis ir kitos priežastys.

1 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal regionus ir apskritis 2019m. pirmąjį ketvirtį

________________________________
1 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019m. sausio 1d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.


2 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal regionus ir apskritis 2019m. pirmąjį ketvirtį

_________________________________
1 Be individualiųjų įmonių. Nuo 2019m. sausio1d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto. Darbo užmokesčio pokytis paskaičiuotas pašalinus nuo 2019m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką.

Per metus darbo užmokestis išaugo visose apskrityse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, per metus (2019m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018m. pirmuoju ketvirčiu) padidėjo visose apskrityse, labiausiai– 11proc.– Marijampolės. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 6,4 iki 10,5proc.
 • Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, Sostinės regione išaugo 9,4proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione– 9,2proc.
 • Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse– nuo 11,4 iki 15,6proc.
 • Darbo užmokesčio augimui per metus įtakos turėjo nuo 2019m. sausio 1d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai, padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, nuo 2018m. gegužės 1d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (gydytojams ir slaugytojams) bei kitos priežastys.

Bruto darbo užmokestis ketvirtąjį ketvirtį augo 28 savivaldybėse

 • Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, pašalinus nuo 2019m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, padidėjo beveik pusėje (28) savivaldybių– nuo 0,2 iki 5proc., kitose– sumažėjo nuo 0,2 iki 7proc., o Šakių rajono savivaldybėje nepasikeitė.
 • 2019m. pirmąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį– 1458,4EUR– gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 195,7EUR viršijo šalies vidurkį.
 • Mažiausiai (897,7EUR) uždirbo Zarasų rajono savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,6 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybėje (atotrūkis sudarė 560,7EUR).
 • Per metus (2019m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018m. pirmuoju ketvirčiu, pašalinus nuo 2019m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse– nuo 4,7proc. Telšių rajone iki 16,7proc. Lazdijų rajone.

Vidutinis darbuotojų skaičius pirmąjį 2019m. ketvirtį daugelyje savivaldybių padidėjo

 • Vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje 2019m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018m. ketvirtuoju ketvirčiu, Sostinės regione padidėjo 2proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione– 0,8proc.
 • Vidutinis darbuotojų skaičius per ketvirtį padidėjo šešiose apskrityse– nuo 0,2 iki 3proc., kitose– sumažėjo nuo 0,2 iki 0,7proc.
 • 2019m. pirmąjį ketvirtį vidutinis darbuotojų skaičius augo daugelyje(37) savivaldybių– nuo0,1 iki 10,1proc., likusiose– sumažėjo nuo 0,1 iki 13,8proc. Kupiškio ir Šilutės rajonų savivaldybėse beveik nepakito.
 • Per metus (2019m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2018m. pirmuoju ketvirčiu) vidutinis darbuotojų skaičius Sostinės regione padidėjo 2,5proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione– 1proc.
 • Vidutinis darbuotojų skaičius per metus padidėjo šešiose apskrityse– nuo 0,2 iki 3proc., kitose– sumažėjo nuo 0,5 iki 0,9proc.
 • Per metus vidutinis darbuotojų skaičius padidėjo 37 savivaldybėse, labiausiai– 7,5proc.– Rietavo savivaldybėje, o likusiose sumažėjo.

2019m. antrojo ketvirčio statistinius darbo užmokesčio rodiklius regionuose, apskrityse ir savivaldybėse skelbsime 2019m.rugsėjo3d.

Sąvokos

Bruto darbo užmokestis– atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.

Neto darbo užmokestis– atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

PRIEDAS

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

 

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Kontaktinė informacija:

 

Dalia Ilekytė

Darbo statistikos skyriaus patarėja

Tel. (8 5) 236 4859

El. p. dalia.ilekyte@stat.gov.lt

© Lietuvos statistikos departamentas

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra