Dėl dalyvavimo priemonėje „Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“
2020-03-04

Aplinkos ministerija, siekdama užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų mažinimą, taip švelninant Lietuvos poveikį klimato kaitai, iš Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos1 skyrė 30 mln. eurų finansavimą priemonei „Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas“ (toliau – priemonė).

Priemonės įgyvendinimas suplanuotas etapais. Pagal pirmąjį priemonės įgyvendinimo etapą fiziniai asmenys, atidavę taršią lengvąją transporto priemonę ir nupirkę mažiau taršios transporto priemonės kriterijus atitinkančią transporto priemonę, gali gauti 1000 eurų kompensacinę išmoką. Reikalavimai kompensacinei išmokai gauti nustatyti Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirmojo etapo įgyvendinimas pradėtas 2019 m. lapkričio mėnesį. Etapo įgyvendinimui skirta 5 mln. eurų. Fiziniai asmenys paraiškas gali teikti iki gruodžio 1 d. arba kol bus pateikta prašymų visai priemonės pirmojo etapo įgyvendinimui skirtai sumai, t. y. 5 mln. eurų. Prašymus kompensacinei išmokai gauti administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA). Prašymai teikiami per APVA Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS). Antruoju priemonės įgyvendinimo etapu ministerija ketina išplėsti priemonę įtraukdama visuomeninį transportą ir kitas alternatyvias mažiau taršias judumo priemones.

Fiziniams asmenims ne mažiau kaip pusę 1000 eurų kompensacinės išmokos planuojama skirti metinių visuomeninio transporto bilietų įsigijimo išlaidų kompensavimui. Likusią kompensacinės išmokos dalį planuojama skirti kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių, pvz., dviračių ar paspirtukų, įsigijimo kompensavimui.

Priemonės antrojo etapo įgyvendinimui 2020 m. suplanuota skirti 5 mln. eurų. 1Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmata, patvirtinta 2019 m. kovo7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-129 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo patvirtinimo“. 2Nacionalinio oro taršos mažinimo plano, patvirtinto 2019 m. Lietuvos Vyriausybės nutarimu Nr. 371 „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“, priemonė „Finansinės paskatos rinktis mažiau taršias judumo priemones“.

Trečiuoju priemonės įgyvendinimo etapu, kurio įgyvendinimas bus pradėtas taip pat šiais metais, fizinis asmuo galės gauti 4000 eurų kompensacinę išmoką naujo arba 2000 eurų kompensacinę išmoką ne senesnio kaip 5 metų senumo elektromobilio įsigijimui (su galimybe išmoką padidinti 1000 eurų pareiškėjams, kurie ne tik įsigis, bet ir atiduos savo taršią lengvąją transporto priemonę).

Savivaldybės, ketinančios dalyvauti priemonės antrojo etapo įgyvendinime, turi turėti galimybę fiziniams asmenims parduoti metinius visuomeninio transporto bilietus. Ministerija su tokiomis savivaldybėmis ketina sudaryti dvišales sutartis.

Aplinkos ministerijos informacija

Nuotrauka iš lrt.lt

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra