Etikos komisijos posėdis
2019-11-11

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDIS 

2019 m. lapkričio 18 d. 15.00 val.
Posėdis vyks savivaldybės administracijos salėje (I a.)

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl savivaldybės tarybos narių elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms įvertinimo.
Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė.

2. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

3. Tarybos posėdžiui teikiamų svarstyti klausimų peržiūra dėl galimų Tarybos narių viešų ir privačių interesų konfliktų. 
Pranešėja – Stasys Jackūnas, Etikos komisijos narys.

4. Kiti klausimai.

 

Etikos komisijos pirmininkė                                                          Angelė Jokubynienė                                        

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra