INFORMACIJA APIE STATINIO STATYBOS PROJEKTĄ (Vėjų g. 10)
2020-08-24

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  4 priedu,  6.1. p., rengiami gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo, Vėjų g. 10, Ukmergėje, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.                                                                     

Duomenys apie projektuojamus  statinius:

Adresas: Vėjų g. 10, Ukmergė,  sklypo kadastrinis  Nr. 8170/0025:28

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:

   - gyvenamoji (vieno buto)

   - pagalbinio ūkio

Projektuotojas: S. Sakalio projektavimo studija „SAULIUS“ 

Projekto vadovas: Saulius Sakalis, atestato Nr. A514, el. p. s.saulius.arch@gmail.com, tel.: 8 611 49275

Statytojas: fizinis asmuo A. G.  

Susipažinti  su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š. m. rugpjūčio 24 d. – rugsėjo 8 d.  9.00 – 16.00 val.,  Sodų  g. 8C, Ukmergė,  

Informacija telefonu 8 611 49275 

Projektuotojui pasiūlymus raštu galima teikti: el. p.: s.saulius.arch@gmail.com iki viešo susirinkimo. 

Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. rugsėjo  8 d. 19.00 val.

Vėjų  g. 10, Ukmergė   

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VAIZDINĖ INFORMACIJA

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra