Klausimai-atsakymai
2020-01-17
Kada paviešinsit?:
LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje numatyta nuostata (Suvestinė redakcija nuo 2019-09-01, Įstatymas paskelbtas: TAR 2014-10-30, i. k. 2014-15180) „Savivaldybės taryba savivaldybės biudžeto sąskaita privalo sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį arba atleisti nuo šio mokesčio, jeigu asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį, neviršija 1,5 VRP dydžio, jeigu savivaldybės taryba nenustato didesnės vertinamų pajamų, tenkančių vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį, ribos.“

Laba diena,

 

Lietuvos Respublikos Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (nuoroda) skelbiamas Savivaldybės internetiniame puslapyje www.ukmerge.lt  (Gyventojams/Socialinis būstas).

O Savivaldybės tarybos priimti teisės aktai talpinami internetiniame puslapyje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Teisės aktai).

Nuoroda į Teisės aktų paiešką: https://www.ukmerge.lt/go.php/Teises-aktai10198

 

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyrius

2020 01 21

Atgal