Klausimai-atsakymai
2019-09-03
Kas paskirsto lėšos, kurių Ukmergės r. savivaldybė nepanaudojo piniginei socialinei paramai:
Socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti skirta 43.6 tūks. Eur.,
Šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms plėtoti - 1,028.8 tūk. Eur.,
Finansinei paramai, skirtai skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti - 30.0 tūks.eur.,
Smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai - 29.1 tūks.eur.,
Neįgaliųjų socialinei integracijai;- 266.4 tūks.eur.,
Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms įgyvendinti 41,5 tūks.eur.,

Užimtumo didinimo programoms įgyvendinti 3 tūks.eur.,
Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui- 131.2 tūks.eur.,
Socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti 259.5 tūks.eur.,
Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti-243.6 tūks.eur.,
Savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti - 14.4 tūks.eur.,
ttps://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/analize-kur-paskirstytos-lesos-kuriu-savivaldybes-nepanaudojo-piniginei-socialinei-paramai
Kai labiau reikia pinigų būtiniausiems žmogaus poreikiams.

Sveiki,

 

Jūsų minimas lėšas paskirsto Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

 

Asta Leonavičienė

Socialinės paramos skyriaus vedėja

2019 09 04

Atgal