Klausimai-atsakymai
2020-01-21
kodel taip daug iskilo nuomojamo busto nuoma

Laba diena,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu buvo pakeista Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika). Joje nustatyta, kad, apskaičiuojant savivaldybės būsto nuomos dydį, turi būti taikomas rinkos pataisos koeficientas (R), kurį nustatydama Savivaldybės taryba užtikrina, kad savivaldybės būsto nuomos mokesčio dydis būtų lygus toje savivaldybės teritorijoje, kurioje yra nuomojamas savivaldybės būstas, rinkoje nuomojamo būsto nuomos mokesčio kainai, išskyrus savivaldybės tarybos nustatyta tvarka nurodytus atvejus, taikant ne mažesnį kaip 1,2 rinkos pataisos koeficientą.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodyto teisės akto pasikeitimą, 2019 m. sausio 19 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-212 buvo patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, kuriame nurodyti taikomi rinkos pataisos koeficientai (R) ir keisis nuomos kaina.

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. vasario 1 d.

 

Jūratė Kaselienė

Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Turto ir įmonių valdymo poskyrio vyriausioji specialistė

2020 01 23

Atgal