Klausimai-atsakymai
2019-09-19
LR vietos savivaldos įstatymo 4 str. 15 p. nustata „ Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės valdomas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių įstatus, ne mažiau kaip trejų paskutinių finansinių metų veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.“ , tačiau minėtos informacijos nėra, kur ją rasti tinklapije?

Informaciją apie savivaldybės valdomas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių įstatus, ne mažiau kaip trejų paskutinių finansinių metų veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas galite rasti skyriuje ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA- ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA- SAVIVALDYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS IR ĮSTAIGOS.

Informaciją apie savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla galite rasti skyriuje VEIKOS SRYTYS - NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS. Kvietimus teikti paraiškas organizacijoms taip pat skelbiame Naujienose: ir "Svarbiuse pranešimuose"

 

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjas

Darius Paškevičius

 

Atgal