Naujienos

Ukmergės pedagoginės psichologinės tarnybos informacija, skirta Tėvų metans pažymėti - Laiškas tėvams.

2011 m. sausio 27 dieną 78 Lietuvos mokyklų bendruomenės dalyvavo projekto „Sveikatiada“ akcijoje „Statome mitybos piramidę“. Mūsų rajone į šią akciją įsitraukė Antano Smetonos gimnazija. Tikslas - netradiciniu būdu pristatyti atnaujintą maisto pasirinkimo piramidę ir atkreipti mokinių dėmesį į pagrindinius tinkamos motybos principus. Plačiau..

Pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas Dailyraščio konkursas „Rašom 2011“. Plačiau...  (konkurso nuostatai)  

Vilniaus saugaus eismo mokykla 2011 m. balandžio 7 d. kviečia vaikus ir jų vadovus dalyvauti 16-oje Lietuvos mokinių konferencijoje „Saugaus esimo sampratos ugdymas visuomenėje“. Plačiau... 

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai suteiks paramą kaimo vietovėse steigiant nevalstybinius darželius. Plačiau...

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 patvirtino naują mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarką. Plačiau...

Norite steigti vaikų darželį? Plačiau...

 

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Vilniaus Gėtės institutu kviečia vokiečių kalbos mokytojus ir/ar priešmokyklinio ugdymo pedagogus, kurie norėtų mokyti vokiečių kalbos priešmokyklinėse grupėse, dalyvauti projekte „Vokiečių kalba priešmokykliniame amžiuje. Pirmoji pažintis“. Plačiau... 

Jau vienuolikti metai, t.y. nuo 2000-tųjų, Lietuvoje įgyvendinama programa „Zipio draugai“. Plačiau...

Rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos dalyvauja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007-2012 m. programoje (patvirtinta 2007 m. LRV nutarimu Nr.1057). Plačiau...  


Paskutinis atnaujinimas: 2011-02-28 16:21:52