Neeiliniame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje priimti sprendimai
2019-09-02

Neeiliniame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. posėdyje priimti sprendimai:

7-83 Dėl Ritos Motiejūnienės skyrimo į Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigas.
7-84 Dėl Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijos direktoriaus atleidimo iš pareigų.
7-85 Dėl Dariaus Kaplūno skyrimo į Ukmergės „Šilo“ progimnazijos direktoriaus pareigas.
7-86 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.
7-87 Dėl pritarimo projekto „Siesikų dvaro sodybos rūmų išlikusios polichromijos tyrimų ir polichromijos restauravimo darbų programa“ įgyvendinimui.
7-88 Dėl leidimo pervesti gautos paramos lėšas.
7-89 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės etninės kultūros globos tarybos sudėties patvirtinimo.
7-90 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-235 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šeimos reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
7-91 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šeimos reikalų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo.
7-92 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šeimos stiprinimo prioritetų nustatymo.
7-93 Dėl pritarimo skirti lėšų iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti 2019–2020 mokslo metais.
7-94 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse 2019–2020 m. m. patikslinimo.
7-95 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėje Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2019–2020 m. m. patikslinimo.
7-96 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-46 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo“ pakeitimo.
7-97 Dėl Ukmergės „Šilo“ progimnazijos ir Užupio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
7-98 Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės sudarymo.
7-99 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai.
7-100 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
7-101 Dėl sutikimo perduoti Ukmergės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn.
7-102 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
7-103 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7-104 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-177 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-139 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo“ pakeitimo“ pakeitimo.
7-105 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-52 „Dėl valstybinės žemės nuomos“ pakeitimo.
7-106 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019–2023 metų veiklos programos patvirtinimo.
7-107 Dėl pritarimo projekto „Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos Užugirio pradžios mokyklos pastato ir teritorijos tvarkyba“ įgyvendinimui.
7-108 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės autobusų parkas“ keleivių vežimo autobusais miesto ir priemiesčio maršrutais tarifų patvirtinimo ir lengvatų nustatymo.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Teisės aktai).

___________________

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra