Nuotoliniame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m.balandžio 30 d. posėdyje priimti sprendimai
2020-05-05

NUOTOLINIAME UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2020 M. BALANDŽIO 30 D. POSĖDYJE
PRIIMTI SPRENDIMAI 

Sprendimo

Nr.

Sprendimo pavadinimas

7-65

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero 2019 m. ataskaitos.

7-66

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. ataskaitos.

7-67

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos.

7-68

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl pritarimo asociacijos „Ukmergės miesto vietos veiklos grupė“ steigimui“ pakeitimo.

7-69

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-187 „Dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo“ pakeitimo.

7-70

Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

7-71

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos.

7-72

Dėl pritarimo projekto „Tapk savanoriu ugniagesiu – būk naudingas bendruomenei“ įgyvendinimui.

7-73

Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos.

7-74

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ir Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos 2019 metų ataskaitų.

7-75

Dėl Ukmergės globos centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

7-76

Dėl Ukmergės šeimos centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

7-77

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo.

7-78

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo.

7-79

Dėl garantijos suteikimo paskolai. (UAB „Ukmergės šiluma“)

7-80

Dėl garantijos suteikimo paskolai. (UAB „Ukmergės autobusų parkas“)

7-81

Dėl Ukmergės kultūros centro 2019 m. veiklos ataskaitos.

7-82

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

7-83

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.

7-84

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

7-85

Dėl geriausio Ukmergės rajono kultūros darbuotojo, sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto ir metų kultūros mecenato nominacijų suteikimo.

7-86

Dėl pritarimo projekto „Dešimt miestelių“ įgyvendinimui.

7-87

Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ 2019 metų metiniam pranešimui.

7-88

Dėl pritarimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

7-89

Dėl pritarimo UAB „Ukmergės butų ūkis“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

7-90

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso.

7-91

Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu.

7-92

Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo šio mokesčio.

7-93

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-94

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.

7-95

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitų.

7-96

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitų.

7-97

Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos.

7-98

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.

7-99

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-242 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-100

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo.

7-102

Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ reorganizavimo prijungiant prie Ukmergės Pašilės progimnazijos.

7-103

Dėl Ukmergės r. Pabaisko pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant prie Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos.

7-104

Dėl Ukmergės r. Veprių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos.

7-105

Dėl Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro likvidavimo.

7-106

Dėl Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro likvidavimo.

7-107

Dėl pritarimo projekto „Pirčių komplekso įrengimas Veprių stovykloje“ įgyvendinimui.

7-108

Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos.

7-109

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo.

7-110

Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą.

7-111

Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

7-112

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaitos.

7-113

Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus 2019 m. veiklos ataskaitos.

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Teisės aktai).________________________

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra