Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2019-11-27 Tarybos posėdis Nr. 11
Posėdžio data 2019-11-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo 21650_2019-11 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 21651_2019-11 priedas 21652_2019-11 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 7-25 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 21653_2019-11-12 Dėl 2019 m. melioracijos darbų programos pakeitimo Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo 21654_2019-11 Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo 21655_2019-11 Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo Gediminas Narbutas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro Petronių, Lėno ir Krikštėnų bendruomenės sveikatos punktų likvidavimo 21656_Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro Petronių, Lėno ir Krikštėnų bendruomenės sveikatos punktų likvidavimo 21657_Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro Petronių, Lėno ir Krikštėnų bendruomenės sveikatos punktų likvidavimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu 21658_2019-11 RT sprendimo dėl leidimo naudotis adresu Žydų KPK asociacijai projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 21659_2019-11 Dėl būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos kompensacijų mokėjimo 21660_2019-11 Dėl būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos kompensacijų mokėjimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl leidimo įsigyti bilietą su nuolaida keleivių vežimo autobusais miesto ir priemiesčio maršrutais 21661_Dėl lengvatų nustatymo POLA (2019-11) 21662_Dėl lengvatų nustatymo POLA (2019-11) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl leidimo įsigyti bilietą su nuolaida į Ukmergės sporto centro plaukimo baseiną 21663_Dėl leidimo įsigyti Ukmergės sporto centro plaukimo baseino bilietą su nuolaida 21664_Dėl leidimo įsigyti Ukmergės sporto centro plaukimo baseino bilietą su nuolaida Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo 21665_Dėl nuostatų patvirtinimo 2019-11 21666_Dėl nuostatų patvirtinimo 2019-11 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 21667_2019-11 spr 21668_2019-11 spr. projektas dėl darbo grupės papildymo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 21669_Dėl mokesčio už ikimokyklinį 21670_Dėl mokesčio už ikimokyklinį Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr.7-161 „Dėl Kainos už mokinių išlaikymo paslaugas Ukmergės „Ryto“ specialiojoje mokykloje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 21671_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr 21672_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. 7 - 161 pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-146 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 21673_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m 21674_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-146 pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo 21675_PROJEKTAS vietines rinkliavos 21676_AVP Dėl leidimų prekiauti 21677_RINKLIAVU NUOSTATAI 21678_PROJEKTAS vietines rinkliavos Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Prekybos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančiose viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo 21679_PROJEKTAS prekybos taisykles 2019 21680_AVP Dėl prekybos viešose vietose 21681_PROJEKTAS prekybos taisykles 2019 Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Viešųjų vietų, skirtų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono teritorijoje sąrašo patvirtinimo 21682_2019-11 prekybos vietu sarasas 21683_2019-11 prekybos vietu sarasas Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-57 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso nuostatų pakeitimo“ pakeitimo 21684_TS projektas 2019 NVO projektų atrankos konkurso nuostatai 21685_TS projektas 2019 NVO projektų atrankos konkurso nuostatai Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės kultūros centro nuostatų patvirtinimo 21686_2019-11 Dėl Ukmergės kultūros centro nuostatų patvirtinimo 21687_2019-11 Dėl Ukmergės kultūros centro nuostatų patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 21688_2019-11 Dėl Ukmergės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo nustatymo 21689_2019-11 Dėl Ukmergės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo nustatymo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 21690_2019-11 Dėl kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo 21691_2019-11 Dėl kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo ir Peticijų komisijos sudarymo 21692_2019-11-12 Dėl Peticijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo 21693_2019-11-12 Dėl Peticijos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo 21694_2019-11-  dėl garbės piliečio komisijos 21695_2019-11-  dėl garbės piliečio komisijos Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo 2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui 21696_2019 21697_2019.11 Del Vilnius regiono IT programos patikslinimo Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl pritarimo projekto „Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas“ įgyvendinimui 21698_2019 21699_2019.11 Projektas dėl žiedinės sankryžos Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės rajono Vidiškių miestelio kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra“ įgyvendinimui 21700_2019 21701_2019.11 Projektas del Vidiskiu infrsatruktūros Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo 21702_Antikorupcijos nuostatų lyginamasis variantas 21703_2019-11Dėl Antikorupc. komisijos veiklos nuostatų Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Informacijos ir kiti klausimai
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška