Reklama

Informacija apie išorinės reklamos įrengimo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje tvarką teikiama Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriuje, tel. 60263, 27 kab.

Išorinės reklamos įrengimo reikalavimus, leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo, atsisakymo juos išduoti, leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarką nustato Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, kurios reglamentuoja ir reklamos įrengimo projektų rengimo, derinimo, kontrolės bei atsakomybės už Taisyklių pažeidimus taikymo tvarką.

Reklamos naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę ir reklamos naudojimo priežiūros Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas.

Už leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą mokama vietinė rinkliava (tarifus rasite Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatuose)  

Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų, pagal reklamos patrauklumo zonas nustatomi tokie 1 kv. m. reklamos ploto vienos dienos rinkliavos dydžiai eurais:

- prie pagrindinių įvažiavimų į miestą, pagrindinėse gatvėse (Vilniaus g., Vytauto g., Kauno g., Gedimino g., Žiedo g., Antakalnio g., Deltuvos g.) ir istoriniame miesto centre, kuris apibrėžtas Ukmergės senamiesčio sklypų išplanavimo projekte - 0,2 €;

- kitoje miesto teritorijoje – 0,1 €;

- ne miesto teritorijoje – 0,1 €.

Už leidimo išdavimą įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą masinių renginių, švenčių, parodų, akcijų metu nustatomas 0,6 € už 1 m2 reklamos ploto vienos dienos rinkliavos dydis.

Už leidimo įrengti išorinę reklamą ant juridinio ar fizinio asmens nuosavybės teise priklausančio pastato, objekto, sklypo (kai reklama nėra susijusi su tame pastate, objekte vykdoma veikla), nustatomas vienkartinis 29 € rinkliavos dydis.

Vietinės rinkliavos mokėjimo rekvizitai:

   Gavėjas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

   Gavėjo bankas

 AB "Šiaulių bankas" Ukmergės KAC

   Banko kodas

71824

   Sąskaitos Nr.

LT307182400001130645

   Mokesčio pavadinimas

Už išorinės reklamos įrengimą

Prašymo išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą formą rasite čia.

Leidimų įrengti išorinę reklamą registrą rasite čia


Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-04 16:53:10