Klausimai-atsakymai
2019-10-30
Remiantis 2019 10 21 viešu savivaldybės pateiktu atsakymu ir vadovaujantis tuo pačiu LR gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 6 punktu, išeina tik 12 mėn asmuo gali būti šiame sąraše, o kas po to? ir kiek šiame sąraše, savivaldybės DĖKA, (įsakymu), buvo įtraukta asmenų sulaukusiu 18 ir 24 metų (baigus mokslus) ir koks tam teisinis pagrindas? jie iki tol gatvėje gyveno? Ar Ukmergėje galioja tarptautinė teisė, pvz.

Chartijos 31 straipsnyje inter alia nustatyta:

„Siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinta teisė į būstą, Šalys įsipareigoja imtis priemonių, skirtų:

Remti galimybes turėti atitinkamo standarto būstą.

2. Neleisti plisti benamystei ir ją mažinti, kol palaipsniui ji bus panaikinta.“

LR Konstitucija?

Sveiki,

vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldos institucijų įstatymo nuostatoms, norėdamas gauti minėtą informaciją, turite kreiptis į savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą. Prašyme būtina nurodyti, kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidaujate gauti, savo vardą, pavardę,  adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktinius duomenis.

 

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyrius 

2019 10 31

Atgal