Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2020-04-30 nuotolinis Tarybos posėdis Nr. 5
Posėdžio data 2020-04-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero 2019 m. ataskaitos 23443_2020-03 Dėl mero ataskaitos (2019m.) 23444_2020-03 Mero ataskaita 2019 23445_2020-03 Dėl mero ataskaitos (2019m.) Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos 23446_2020-03-10 dėl administracijos direktoriaus ataskaitos 23447_ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ ATASKAITA 23448_2020-03-10 dėl administracijos direktoriaus ataskaitos Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos 23449_2019-03 Dėl KAT ataskaitos 2019 23450_2019 m. Kontrolės ir audito tanybos veiklos ataskaita 23451_2019-03 Dėl KAT ataskaitos 2019 Onutė Mikelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl pritarimo asociacijos „Ukmergės miesto vietos veiklos grupė“ steigimui“ pakeitimo 23452_2020-03 Dėl delegavimo į  miesto VVG valdybą 23453_2020-03 Dėl delegavimo į  miesto VVG valdybą Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-187 „Dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo“ pakeitimo 23454_2020-04 Dėl SVV fondo tvarkos aprašo pakeitimo (1) 23455_2020-04 Dėl SVV fondo tvarkos aprašo pakeitimo (1) Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitos 23456_Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitos 23457_JLC veiklos ataskaita_2019 23458_Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitos Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos 23459_SPT ATASKAITOS sprendimo PROJEKTAS 23460_2020-04-08 SPT 2019 m. veiklos ataskaita 23461_SPT ATASKAITOS sprendimo PROJEKTAS Valdas Rabazauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl pritarimo projekto „Tapk savanoriu ugniagesiu - būk naudingas bendruomenei“ įgyvendinimui 23462_2020-03-09 TS projekt. SPT orig. 23463_2020-03-09 TS projekt. SPT orig. Valdas Rabazauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 23464_2020-04 Dėl Ligoninės finans. rinkinio ir ataskaitos_2019 23465_2019 m. Ligoninės veiklos ataskaita 23466_2020-04 Ligoninės finansinė ataskaita 2019 23467_2020-04 Dėl Ligoninės finans. rinkinio ir ataskaitos_2019 27706_10 kl. Patikslintas ligoninės aiškinamasis raštas_NAUJA RED Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. ir Ukmergės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro veiklos 2019 m. ataskaitų 23468_2020-04 Dėl VSB ataskaitos ir stebėsonos 23469_VSB STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 23470_VSB veiklos ataskaita 2019 m. 23471_VSB ataskaita Tarybai 2019 23472_2020-04 Dėl VSB ataskaitos ir stebėsonos Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitos 23473_2020-03-06 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro  2019 m. veiklos ataskaitos 23474_Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaita (2020-03-06) 23475_2020-03-06 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro  2019 m. veiklos ataskaitos Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės globos centro 2019 metų veiklos ataskaitos 23476_2020-03-09 Dėl Ukmergės globos centro  2019 m. veiklos ataskaitos 23477_Ukmergės globos centro veiklos ataskaita už 2019 metus 23478_2020-03-09 Dėl Ukmergės globos centro  2019 m. veiklos ataskaitos Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės šeimos centro 2019 metų veiklos ataskaitos 23479_2020-04-15 Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo UŠC veiklos ataskaitai 23480_2020-04-15 UŠC veiklos ataskaita už 2019 m 23481_2020-04-15 Tarybos sprendimo projektas dėl pritarimo UŠC veiklos ataskaitai Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo 23482_2020-04 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 23483_2020-04 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2019 m. ataskaitos patvirtinimo 23484_2020 04 dėl SVP 2019 m. ataskaitos patvirtinimo 23485_2019 m. strateginio veiklos plano ataskaita Tarybai 23486_2020 04 dėl SVP 2019 m. ataskaitos patvirtinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl garantijos suteikimo paskolai 23487_2020-04 dėl garantijos Ukmergės šilumai 23488_2020-04 dėl garantijos Ukmergės šilumai Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl garantijos suteikimo paskolai 23489_2020-04 dėl garantijos Autobusų parkui 23490_2020-04 dėl garantijos Autobusų parkui Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės kultūros centro, Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos ir Ukmergės kraštotyros muziejaus 2019 m. veiklos ataskaitų 23491_Muziejaus veiklos ataskaita_NAUJA RED 23492_2020-03 Dėl kultūros įstaigų veiklos ataskaitų už 2019 m 23493_2020-03 Kultūros centro, viešosios bibliotekos ir Kraštotyros muziejaus veiklos ataskaitos už 2019 m. 23494_2020-03 Dėl kultūros įstaigų veiklos ataskaitų už 2019 m 27704_19 kl. Dėl kultūros įstaigų veiklos ataskaitų už 2019 m_NAUJA RED Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo 23495_2020-03 Dėl Vlado Šlaito viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo 23496_2020-03 Dėl Vlado Šlaito viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 23497_2020-03 Dėl Vlado Šlaito viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 23498_2020-03 Dėl Vlado Šlaito viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nevyriaysybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo 23499_16 kl. Dėl NVO tarybos nuostatų patvirtinimo_NAUJA RED 23500_2020-03 TS Dėl NVO tarybos nuostatų patvirtinimo 23501_2020-03 TS Dėl NVO tarybos nuostatų patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl geriausio Ukmergės rajono kultūros darbuotojo, sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto ir metų kultūros mecenato nominacijų suteikimo 23502_Dėl kultūros nominacijų už 2019 metus PROJEKTAS 23503_Dėl kultūros nominacijų už 2019 metus PROJEKTAS Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo projekto „Dešimt miestelių“ įgyvendinimui 23504_2020-04 Dėl pritarimo projekto Dešimt miestelių įgyvendinimui 23505_2020-04 Dėl pritarimo projekto Dešimt miestelių įgyvendinimui Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ 2019 metų metiniam pranešimui 23506_2020-04 Tarybos sprendimo projektas dėl UAB Ukmergės šiluma metinio pranešimo tvirtinimo 23507_2020 UAB Ukmergės šiluma veiklos ataskaita už 2019 m 23508_2020-04 Tarybos sprendimo projektas dėl UAB Ukmergės šiluma metinio pranešimo tvirtinimo Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2019 metų veiklos ataskaitai 23509_2020-04 RT sprendimo dėl pritarimo UAB Ukmergės autobusų parkas veiklos ataskaitai 23510_2020 Ukmergės autobusų parko Veiklos ataskaita už 2019 m 23511_2020-04 RT sprendimo dėl pritarimo UAB Ukmergės autobusų parkas veiklos ataskaitai Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės butų ūkis“ 2019 metų veiklos ataskaitai 23512_2020-04 RT sprendimo dėl pritarimo UAB Ukmergės butų ūkis veiklos ataskaitai projektas 23513_2020 UAB Ukmergės butų ūkis veiklos ataskaita už 2019 m 23514_2020-04 RT sprendimo dėl pritarimo UAB Ukmergės butų ūkis veiklos ataskaitai projektas Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso 23515_2020-03 RT sprendimo projektas dėl nuomos VšĮ Ukmergės PSPC 23516_2020-03 RT sprendimo projektas dėl nuomos VšĮ Ukmergės PSPC Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu 23517_2020-03 RT sprendimo projektas dėl leidimo naudotis adresu Vytauto 105 23518_2020-03 RT sprendimo projektas dėl leidimo naudotis adresu Vytauto 105 Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo arba atleidimo nuo šio mokesčio 27690_2020-04 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio_NUASM Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 23521_2020-04 t.s. Neteko galios 23522_2020-04 t.s. Neteko galios Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 23523_2020-03 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (PSPC) 23524_2020-03 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (PSPC) Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitų 23525_Sprendimo projektas. Ugdymo įstaigų  ataskaitos - už 2019 m. 23526_įstaigų 2019 m. veiklos ataskaitos 23527_Sprendimo projektas. Ugdymo įstaigų  ataskaitos - už 2019 m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitų 23528_Mokyklų vadovų ataskaitos 2019 23529_ataskaitos. priedas 23530_Mokyklų vadovų ataskaitos 2019 27707_34 kl. švietimo įstaigų ataskaitos_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos 23531_2020-04 Taujėnų ataskaita 23532_ataskaita su parašu 23533_2020-04 Taujėnų ataskaita Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos 23534_ŠPT_Sprendimo projektas. Ugdymo įstaigų  ataskaitos - už 2019 m. 23535_UŠPT ataskaita 2019 23536_ŠPT_Sprendimo projektas. Ugdymo įstaigų  ataskaitos - už 2019 m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės sudarymo“ pakeitimo 23537_2020-03 spr. proj. dėl darbo grupės keitimo 23538_2020-03 spr. proj. dėl darbo grupės keitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-242 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 23539_Tarybos sprendimo dėl NVŠ pakeitimas 2020-03 23540_Tarybos sprendimo dėl NVŠ pakeitimas 2020-03 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo nuostatų pakeitimo 23541_sprendimo proj. dėl nuostatų pakeitimo 2019-12 23542_sprendimo proj. dėl nuostatų pakeitimo 2019-12 27708_39 kl. Dėl gabių vaikų nuostatų pakeitimo_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020–2022 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo 23543_Tarybos sprendimas 2020-2022 dėl suaugusiųjų švietimo veiksmų plano+ 23544_Tarybos sprendimas 2020-2022 dėl suaugusiųjų švietimo veiksmų plano+ Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ reorganizavimo prijungiant prie Ukmergės Pašilės progimnazijos 23545_2020-04 Dėl reorganizavimo Šilelio 23546_2020-04 Dėl reorganizavimo Šilelio Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Ukmergės r. Pabaisko pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant prie Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos 23547_2020-04 Dėl reorganizavimo Pabaisko 23548_2020-04 Dėl reorganizavimo Pabaisko Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl Ukmergės r. Veprių pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos 23549_2020-03 dėl vidaus str. pertv Veprių ŠPT 23550_2020-03 dėl vidaus str. pertv Veprių ŠPT Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro likvidavimo 23552_2020-03 dėl likvidavimo Rečionys 23553_2020-03 dėl likvidavimo Rečionys 27696_44 kl. Dėl likvidavimo Rečionys_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro likvidavimo 23555_2020-03 dėl likvidavimo Baleliai 23556_2020-03 dėl likvidavimo Baleliai 27697_45 kl. Dėl likvidavimo Baleliai_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
46 Dėl pritarimo projekto „Pirčių komplekso įrengimas Veprių stovykloje“ įgyvendinimui 23557_2020-03 dėl pritarimo Vepriu stovyklos projektui 23558_2020-03 dėl pritarimo Vepriu stovyklos projektui Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
47 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 27691_2020-04 Dėl PSPC finans.rinkinio ir ataskaitos_2019 27692_PSPC finansinė ataskaita_2019 27693_PSPC veiklos ataskaita_2019 Inga Pračkailė
Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo 27694_48 kl. Dėl KPPP objektų sąrašo patikslinimo (Sostinės regionas) 27695_48 kl. KPPP objektu sarasas Gediminas Narbutas
Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą 27698_49 kl. Dėl sutikimo perimti turtą (namas, Deltuvos sen) 27705_49 kl. Dėl sutikimo perimti turtą_NAUJA RED Algimanta Laskauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
50 Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 27699_50 kl. Dėl sutikimo perimti turtą (kompiuterinė įranga) Algimanta Laskauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
51 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 2019 m. veiklos ataskaitos 27700_51 kl. Dėl Vlado Šlaito bibliotekos veiklos atsaskaitos_ 2019 27701_51 kl. Bibliotekos ataskaita_2019 Lolita Gerulskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
52 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus 2019 m. veiklos ataskaitos 27702_52 kl. Dėl Kraštotyros muziejaus veiklos atsaskaitos_2019 27703_52 kl. Muziejaus ataskaita_2019 Lolita Gerulskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
53 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl UAB „Ukmergės šiluma“ pasiekimų, iššūkių ir galimybių. Vydas Paknys

Įtrauktas į darbotvarkę
54 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 m. ataskaita Arūnas Dudėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
55 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimas karantino laikotarpiu. Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę
56 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos 2019 m. ataskaita Arvydas Pėšina
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška