Santuokos ceremonijai renkasi ir muziejų, ir piliakalnį
2019-10-23

Ukmergėje besituokiantys jaunavedžiai tampa išradingesni ir vis dažniau renkasi neįprastas santuokos įregistravimo vietas. Jei prieš devynis metus, 2010-aisiais, tokių santuokų buvo tik 6, tai vien per šių metų dešimt mėnesių jų skaičius išaugo trigubai – iki 25. Poros tuokiasi dvaruose, pilyse, kaimo turizmo sodybose, o originaliausi – miške, parke, prie ežero, muziejuje, o pastaruoju metu ir ant Ukmergės miesto piliakalnio.

Pasirinko dėl kelių priežasčių

Rugsėjo 7-ąją ant Ukmergės piliakalnio susituokę ukmergiškiai Simona Apanavičiūtė ir Vaidas Kvietkauskas džiaugiasi tuoktuvėms pasirinkta vieta.

„ Buvo jauki ceremonija, tokia kokios ir norėjome patys. Piliakalnį pasirinkome dėl kelių priežasčių. Pirma, norėjome ceremonijos lauke, antra, ant piliakalnio buvo vienas mūsų pirmųjų pasimatymų ir trečia - tai graži aplinka, žinoma ir lengvai randama vieta atvykstantiems svečiams.

Be to, čia buvo labai patogu susiorganizuoti nedideles vaišes po ceremonijos - Piliakalnio bare yra didelė terasa gražioje vietoje, užtektinai vietos nemažam žmonių skaičiui, yra patogus tvarkingas tualetas nenumatytiems atvejams“, - sakė Simona, po santuokos pasirinkusi Kvietkauskienės pavardę.

Paklausta, kaip jų artimieji bei vestuvių svečiai reagavo, sužinoję apie santuokos registravimui pasirinktą vietą, S. Kvietkauskienė patikino, kad visiems rūpėjo tik du dalykai: „Ar ceremonija bus pagoniška?“ ir „O jei lis lietus?“

Jaunavedžiai susituokė tradiciškai, ne pagoniškai, o ceremonijos svečiams rekomendavo turėti skėčius.

„Viską organizavome patys, sunkumų kažkokių kaip ir nebuvo. Arka pasigaminome patys, kėdes mielai paskolino Ukmergės kultūros centras, o geri draugai padėjo viską užnešti ir sudėlioti į vietas. Taip, iš pradžių planavome samdytis dekoravimo įmonę. Tačiau pabendravus su kelių jų atstovais paaiškėjo, kad jiems buvo sunku suprasti ne tik tai, kaip reikėtų papuošti piliakalnį, bet ir kai kaip užnešti arką ar kėdes.

Džiaugiamės, kad pora draugų visa tai įgyvendino labai paprastai ir greitai - per pusvalandį viską užnešė, o vėliau, po ceremonijos, jau visi svečiai draugiškai čiupo po dalelę dekoracijų ir viską nunešė žemyn. Buvo smagi atrakcija stebėti kaip vyrai su durimis, balkiais, vėjo malūnėliais ir kėdėmis leidžiasi piliakalnio papėdėn. Manau, jog mūsų svečiai tikrai iš to nedarė problemos“, - teigė S. Kvietkauskienė.

Populiariausias – Taujėnų dvaras

Pasak Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Reginos Jackūnienės, rajono savivaldybės teritorijoje norintys susituokti asmenys nuo 2009 metų rugsėjo 1 dienos gali organizuoti santuokos registravimo ceremoniją pasirinktose vietose.

„Jaunieji dažniausiai pageidauja registruoti santuokas Taujėnų dvare. Jei per 2010-2019 metus neįprastose vietose jau sutuokėme 179 poras, tai bene pusė jų – 69 – šioms iškilmėms pasirinko minėtą dvarą“, - sakė R. Jackūnienė.

Šiais metais iki spalio 23 dienos Ukmergėje susituokė 193 poros, 25 iš jų tuoktuves surengė netradicinėse erdvėse: penkios santuokos įregistruotos Taujėnų dvare, keturios kaimo turizmo sodyboje „Žirnaja“, po tris kaimo turizmo sodybose „Ilgajis“ ir „Duburiai“, dvi – ant Ukmergės miesto piliakalnio, po vieną – kaimo turizmo sodyboje „Kaštonas“, Urniežių kaimo B. Norušaitienės sodyboje, Ukmergės kraštotyros muziejuje, privačiose valdose Ukmergės mieste bei Antalaušių kaime, Antano Smetonos dvare, VšĮ Ukmergės ligoninėje ir sergančiojo namuose.

Išvykoje kainuos brangiau

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos teigimu, visi norintys susituokti asmenys sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Šiuo metu už santuokos registravimą išvykoje mokama – 60, Civilinės metrikacijos skyriuje – 20, sergančiojo gyvenamojoje patalpoje arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje – 20 eurų.

Asmenys, ketinantys tuoktis pasirinktoje vietoje, patys susitaria su pasirinktos vietos savininku dėl leidimo registruoti santuoką toje vietoje. Prie prašymo registruoti santuoką papildomai pateikiamas prašymas registruoti santuoką pasirinktoje vietoje, kuriame pateikiama informacija apie vietą, kur pageidaujama organizuoti ceremoniją, ir raštiškas privačios teritorijos savininko ar valdytojo sutikimo įrašas.

Pasak R. Jackūnienės, dažniausia jaunųjų apranga yra klasikinė: nuotakos suknelė – balta, jaunojo kostiumas - tamsus.

„Tačiau pasitaiko ir kitokių stilių bei spalvų - nuo pastelinių iki raudonų ar juodų suknelių, o vaikinai pasipuošia šortais ar škotiška apranga. Nesvarbu kokį stilių pasirenka jaunavedžiai - ar su tautiniais motyvais, ar su kitų tautų aprangos detalėmis, ar odiniais drabužiais, ar gotiško stiliaus, dažniausia visų apranga būna tvarkinga“, - sakė R. Jackūnienė.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Santuokos registravimo ceremonija organizuojama norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Asmenys, ketinantys tuoktis pasirinktoje vietoje, patys susitaria su pasirinktos vietos savininku dėl leidimo registruoti santuoką toje vietoje. Prie prašymo registruoti santuoką papildomai pateikiamas prašymas registruoti santuoką pasirinktoje vietoje, kuriame pateikiama informacija apie vietą, kur pageidaujama organizuoti ceremoniją, ir raštiškas privačios teritorijos savininko ar valdytojo sutikimo įrašas.

Ceremonijos patalpa turi atitikti reprezentacinės vietos reikalavimus – turi būti tvarkinga, atskirta nuo pobūvio vietos, neturi vykti įvairios puotos, nebūti masinio žmonių susibūrimo vieta, kurioje nebūtų galima užtikrinti ceremonijos dalyvių saugumą. Santuokos registravimui pasirinkta vieta turi atitikti šiuos reikalavimus – turi būti stabilus pagrindas stalui pastatyti, pasirūpinta stalu ant kurio dedami dokumentai, apsauga nuo lietaus ir vėjo. Santuokos registravimo ceremonijos organizavimo vietoje turi būti Lietuvos Respublikos herbas ir valstybės vėliava, kuriais pasirūpina Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai. Patalpų dekoravimu ir klasikiniu muzikiniu fonu pasirūpina patys asmenys, ketinantys registruoti santuoką.

Asmenys, ketinantys tuoktis pasirinktoje vietoje, privalo užtikrinti skyriaus darbuotojų saugumą ceremonijos metu. Ceremonijos dalyviai ir jų svečiai turi būti tvarkingos išvaizdos, elgtis pagarbiai su skyriaus darbuotojais ir vieni su kitais. Santuokos registravimo dieną asmenys, ketinantys registruoti santuoką, turi turėti ir pateikti skyriaus darbuotojui tuos pačius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kuriuos pateikė paduodami prašymą registruoti santuoką. Santuoka registruojama dalyvaujant dviem liudytojams (pilnametystės sulaukusiems veiksniems asmenims), kurie taip pat privalo turėti asmens tapatybės dokumentus ir prieš prasidedant ceremonijai pateikti juos skyriaus darbuotojui.

Santuokos registravimo ceremonija organizuojama atsižvelgiant į susidariusias tradicijas ir papročius. Registravimo procedūra atliekama lietuvių kalba. Asmuo, kuris nemoka lietuvių kalbos, turi turėti vertėją. Ceremonijai skiriama ne daugiau kaip 20 minučių, neįskaitant skyriaus darbuotojų nuvykimo į vietą ir sugrįžimo. Santuoka registruojama paskirtu ir suderintu su ketinančiais tuoktis asmenimis laiku (valanda). Norinčių susituokti asmenų ir (ar) jų liudytojų vėlavimas ilgiau kaip 30 minučių be pateisinamos priežasties arba akivaizdus nesuvokimas savo veiksmų apsvaigus nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų yra pagrindas skyriaus darbuotojams grįžti į Civilinės metrikacijos skyrių neįregistravus šios santuokos. Naujas santuokos registravimo laikas derinamas su skyriumi.

Skyriaus darbuotojus transportu, reikalingu nuvykti registruoti santuoką į pasirinktą vietą ir sugrįžti, aprūpina norintys susituokti asmenys ir užtikrina jų saugumą kelionės metu. Iškilus būtinybei keisti santuokos registravimo vietą ar datą, asmenys, ketinantys registruoti santuoką, privalo apie tai informuoti skyrių ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir iš naujo derinti pasirinktą kitą vietą. Duomenis apie įregistruotą santuoką skyriaus darbuotojas tą pačią dieną privalo perduoti Registrų centro Gyventojų registrui. Santuokų registravimo datos savaitgaliais, besituokiančių asmenų sąrašas bei kita informacija civilinės metrikacijos klausimais skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.ukmerge.lt skiltyje „Civilinė metrikacija“ ir Skyriaus informaciniame stende.

Jeigu vienas iš norinčių susituokti asmenų serga ir jo ligą patvirtina asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, gyvenamosios patalpos ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos buvimo vietos Civilinės metrikacijos įstaiga gali registruoti santuoką sergančiojo gyvenamojoje patalpoje arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Jeigu vienas iš norinčių susituokti asmenų yra laisvės atėmimo vietoje, pateikus tai patvirtinantį dokumentą, santuoką registruoja laisvės atėmimo vietos buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga. Jeigu asmuo dėl ligos, neraštingumo ar neįgalumo negali pasirašyti, už jį pasirašo kitas asmuo, dalyvaujant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojui, įrašiusiam santuokos sudarymo įrašą.

Apie santuokos registravimo vietą pažymima santuokos sudarymo įrašo skiltyje „Pastabos“. Skyriui pritarus pasirinktos vietos tinkamumui registruoti santuoką, norintys susituokti asmenys sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 

*****************

2010 m. įregistruotos 185 santuokos, tame tarpe 6 - pasirinktose vietose: Kadrėnų kaime esančiame Didžiosios kovos apygardos partizanų parke, prie Kurėnų ežero bei Taujėnų dvare.

2011 m. įregistruotos 199 santuokos. Jaunavedžių pasirinktose vietose įregistruota 14 santuokų: Taujėnų dvare (8) ir kaimo turizmo sodybose (6): „Rorio“, „Žirnajos“, Urniežių k., Klepšių k., Kazimieravos k., Serapiniškių k.

2012 m. įregistruotos 183 santuokos, tame tarpe 11 – pasirinktose vietose: Taujėnų dvare (3), Krikštėnų dvare, kaimo turizmo bei asmeninės nuosavybės teise priklausančiose sodybose (6): „Rorio“, „Žirnajos“, Klepšių k., Berzgainių k., Kazlaučiznos k., Kurėnų k. bei Šaltupės miške. Dar viena santuoka buvo įregistruota Vilniaus AVPK Ukmergės r. policijos komisariato areštinėje.

2013 m. įregistruotos 257 santuokos, tame tarpe 17 – pasirinktose vietose: Taujėnų dvare (8), kaimo turizmo bei asmeninės nuosavybės teise priklausančiose sodybose „Žirnaja“ (5), „Ilgajis“ (2), Veprių miestl. ir Kurėnų k.).

2014 m. įregistruotos 247 santuokos, tame tarpe 21 – pasirinktose vietose: Taujėnų dvare (12), Siesikų pilyje (2), kaimo turizmo bei asmeninės nuosavybės teise priklausančiose sodybose „Ilgajis“ (3), „Roris“ (2), Žirnaja“ ir Kurėnų k.

2015 m. įregistruotos 233 santuokos, tame tarpe 9 – pasirinktose vietose: Taujėnų dvare (7), Siesikų pilyje ir Deltuvos sen. Baraučiznos k.

2016 m. įregistruota 241 santuoka, tame tarpe 19 - pasirinktose vietose: Taujėnų dvare (8), Krikštėnų dvare (2), kaimo turizmo sodybose - „Žirnaja“ (2), „Juodasis namas“, „Roris“, privačiose valdose Aleksandravos ir Krikštėnų kaime, Didžiosios kovos apygardos partizanų parke, Ukmergės policijos komisariato areštinėje ir sergančiosios namuose.

2017 m. įregistruota 210 santuokų, tame tarpe 14 - pasirinktose vietose: Taujėnų dvare (5), Krikštėnų dvare, kaimo turizmo sodybose - „Ąžuolų giria“, „Roris“, „Pas Vilę“, „Duburiai“, „Pas Mildą“, „Kaštonas“, Ukmergės kraštotyros muziejuje ir viešbutyje „Big Stone“.

2018 m. įregistruota 221 santuoka, tame tarpe 22 - pasirinktose vietose: Taujėnų dvare (11), kaimo turizmo sodybose – „Žirnaja“ (2), „Ilgajis“ (2), „Duburiai“, „Aleksandrava“, J. Pastuškovo turizmo sodyboje ir privačiose valdose: Antalaušių, Naujasodžio, Užušilių, Varkalių kaimuose.

 

Daiva Zimblienė

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė

Dainiaus Vyto nuotraukos

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra