UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: meras@ukmerge.lt
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
  ĮSTAIGŲ VADOVŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • VALSTYBINĖ KALBA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
  UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Ukmergės vietos veiklos grupė
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
  SOCIALINĖ PARAMA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLI LIETUVA
  REKLAMA
  MOKESČIAI
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
 • TURISTAMS
 • Savivaldybės biudžetas

  Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2019 m. vasario 21 d. patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės 2019 m. biudžetą – 34426,1 tūkst. Eur pajamų ir 34392,3 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Tikslinėms programoms finansuoti, trumpalaikiams įsipareigojimams padengti bei kitoms savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti iš nepanaudotos praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstyta 2542,2 tūkst. Eur.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Ukmergės rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamos gauti pajamos – 19466 tūkst. Eur. Didžiausią šių pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis. 2019 m. savivaldybių biudžetams patvirtinta 46,88 proc. šio mokesčio įplaukų nuo visų GPM įplaukų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybių biudžetus, kurį sudaro pastovioji dalis – 42,78 proc. ir kintamoji dalis – 4,10 proc. Faktiškai įplaukusias lėšas iš GPM pagal tvirtinamą visoms savivaldybėms GPM dalį Valstybinė mokesčių inspekcija perves kiekvienai savivaldybei pagal 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme savivaldybės biudžetui patvirtintą GPM dalį. Ukmergės rajono savivaldybei 2019 m. patvirtinta šio mokesčio dalis - 1,179 proc. nuo viso gyventojų pajamų mokesčio, t. y. planuojama, kad Ukmergės rajono savivaldybės biudžetas iš gyventojų pajamų mokesčio turėtų gauti 18 mln. 141 tūkst. Eur arba 204,2 tūkst. daugiau, nei buvo gauta 2018 m.

  2019 m. iš Valstybės biudžeto Ukmergės rajono savivaldybei numatyta skirti 11752,6 tūkst. Eur specialių tikslinių dotacijų, didžiausia dotacija numatyta ugdymo reikmėms finansuoti – 8112 tūkst. Eur.

  Atsižvelgus į rajono savivaldybei Įstatymu nustatytas prognozuojamas pajamas, 2019 m. planuojama gauti:

  • žemės mokesčio – 430 tūkst. Eur;
  • nekilnojamojo turto mokesčio – 550 tūkst. Eur;
  • pajamų už valstybinės žemės nuomą – 300 tūkst. Eur.

  2019 m. planuojama pasiskolinti 1429,8 tūkst. Eur investiciniams projektams finansuoti. Didžiausią skolintų lėšų dalį planuojama skirti šiems projektams finansuoti: ,,Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I ir II etapai“, ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“, ,,Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas“, ,,Ukmergės miesto buvusio karinio miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų erdvių infrastruktūros vystymas“.

  Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų investicijų projektų įgyvendinimui 2018 m. į savivaldybės biudžetą gauta beveik 3 mln. Eur iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei 103,0 tūkst. Eur dotacijų iš valstybės biudžeto. Planuojama, kad 2019 m. iš ES bus gauta apie 4,5 mln. Eur.

  Didžiausia savivaldybės biudžeto lėšų dalis 2019 m. bus skirta švietimo sričiai. Kita sritis, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys – socialinė apsauga. Kasmet vis didesnės lėšos skiriamos Socialinės gerovės ir Neįgaliųjų socialinės integracijos programoms, vienkartinėms išmokoms mokėti, didėja socialinių darbuotojų darbo užmokestis. Praeitais metais buvo skirtos lėšos Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centro patalpų remontui buvusiuose Vaikų globos namuose. Šįmet numatytos lėšas baldams ir įrangai įsigyti, įsibėgėja projektas ,,Dienos socialinės globos paslaugų plėtra prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro“. Nuo 2019 m. liepos 1 d. baigiasi Integralios pagalbos teikimo Ukmergės rajone projekto finansavimas iš Europos Sąjungos lėšų, todėl, siekiant užtikrinti šio rajono gyventojams labai reikalingo projekto tęstinumą, biudžete numatytos savivaldybės lėšos.

  2018 m. gruodžio mėn. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės išlaidų į darbą kompensavimo. Šiam tikslui įgyvendinti 2019 m. numatyta apie 90 tūkst. Eur. Šių metų savivaldybės biudžete skirtos lėšos Mokytojų profesijos prestižo didinimo programai, daugiau nei pernai lėšų numatyta nevyriausybinių organizacijų programų rėmimui, projektų kofinansavimui, skirtos lėšos prisidėjimui prie Priešgaisrinės tarnybos vykdomo projekto ,,Patalpų pritaikymas Valų ugniagesių komandos veiklai“, Deltuvos pagrindinės mokyklos projekto ,,Deltuvos pagrindinės mokyklos stadiono (krepšinio-tinklinio aikštelės, bėgimo tako) atnaujinimas“. Pastarasis projektas bus skirtas ne tik mokyklos, bet visos bendruomenės poreikiams.

  Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. paskelbė Prezidento Antano Smetonos metais. Jau praeitais metais buvo pradėti paminklo A. Smetonai parengiamieji darbai. Šių metų biudžete šiam tikslui numatyta 40 tūkst. Eur. Taip pat bus tvarkoma buvusios Užugirio mokyklos aplinka, fasadas.

  Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2019 m. biudžetas  

  Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžetas       

  Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžetas


  Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-05 13:10:26

  © Visos teisės saugomos. El. p. savivaldybe@ukmerge.lt