UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: meras@ukmerge.lt
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
  ĮSTAIGŲ VADOVŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • VALSTYBINĖ KALBA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
  UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Ukmergės vietos veiklos grupė
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEĮGALŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLI LIETUVA
  REKLAMA
  MOKESČIAI
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
 • TURISTAMS
 • Socialinis būstas

  Jūratė Kaselienė, vyr. specialistė
  Ukmergės rajono savivaldybės administracija
  Turto valdymo ir apskaitos skyrius

  Turto ir įmonių valdymo poskyris
  Kęstučio a. 3, Ukmergė
  Kab.: 11
  Tel.: 8-340-60323
  El. paštas: jurate.kaseliene@ukmerge.lt


  DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO IR ASMENŲ ĮTRAUKIMO Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ 

       *******************************************

  Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu Nr. XII-1215, asmenys ir šeimos, įrašyti į sąrašus asmenų, pageidaujančių nuomotis socialinį būstą, ir socialinio būsto nuomininkai privalo pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).

   

  Asmenys ir šeimos, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nedeklaravusios turto (įskaitant gautas pajamas), bus išbraukiamos iš sąrašų asmenų (šeimų), turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, o socialinio būsto nuomininkų  nuomos sutartys bus nutraukiamos.


  ******************************************************************

  Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas

   

  Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarka


  Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašas 


  Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas 


  Sąrašas asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą


  ********************************************************************

       

  Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašu, asmenys ir šeimos, įrašyti į sąrašus asmenų, pageidaujančių nuomotis socialinį būstą, turi galimybę pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, kurios dydis 2018 m. yra 10,88 eurų per metus(vienam asmeniui ar šeimos nariui).

  Norėdami pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos asmenys ir šeimos turi pateikti:

  * prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių kompensaciją, sąrašą;

  * būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

  * asmens dokumentą ir sąskaitos numerį;

  * būsto savininko rašytinį patvirtinimą, kad nėra įsiskolinimų už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą.

  Apie savo apsisprendimą pasinaudoti/nepasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, privalote per 30 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos raštu informuoti Ukmergės rajono savivaldybės Turto ir įmonių valdymo poskyrį (Kęstučio a. 3, Ukmergė; 11 kab.). Informuojame, kad asmenys ir šeimos, gaunantys kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų.

   


  Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, sąrašas
  Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, sąrašas (šiuo metu tokių šeimų nėra)


   

  ***************************************************************

        

  Informuojame, kad vadovaujantis 2014 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartis su 2018-2020 metais valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus teikiančiomis kredito įstaigomis: AB SEB bankas, Luminor Bank AB, „Swedbank" AB, Akademine kredito unija, Anykščių kredito unija, Aukštaitijos kredito unija, Centro kredito unija, Grigiškių kredito unija, Kredito unija „Tikroji viltis", Kretingos kredito unija, Panevėžio kredito unija, Sedos kredito unija, Šilutės kredito unija.

  Asmenys ir šeimos, pageidaujantys  gauti valstybės iš dalies kompensuojamus  būsto kreditus, nustatyta tvarka  gali kreiptis į minėtas kredito įstaigas. Dėl pažymos, patvirtinančios teisę į paramą būstui įsigyti, išdavimo prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo poskyrį, 11 kabinetą.


   

  Informacija asmenims, pageidaujantiems gauti valstybės remiamą būsto kreditą

  Prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo

  **************************************************************************** 

  Informacija asmenims, pageidaujantiems nuomotis socialinį būstą

  Prašymas įrašyti į sąrašus asmenų (šeimų) turinčių teisę į socialinį būstą

  Reikalingų dokumentų sąrašas

  Informacija socialinio būsto nuomininkams

  Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2012 metais

  Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2013 metais

  Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2014 metais

  Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2015 metais

  Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2016 metais

  Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2017 metais 

  Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto nuoma 2018 metais


  ******************************************************************************

  Teisės aktai:

  Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

  Įsakymas dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo

  Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika

  Nutarimas dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kredių teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreiditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams ir teikti tvarkos aprašo patvirtinimo

  Įsakymas del prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

  *******************************************************************

  Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas

  Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1,2,3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

  ********************************************************************


  Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų ir tvarkos aprašas


  Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

  Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mekesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas

   

   

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-13 10:02:48

  © Visos teisės saugomos. El. p. savivaldybe@ukmerge.lt