Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2020-05-28 nuotolinis Tarybos posėdis Nr.7
Posėdžio data 2020-05-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. lėšų panaudojimo ataskaitos ir 2020 m. sąmatos patvirtinimo 23580_Sveikatos projektų ataskaita 2020 Tarybai 23581_Sveikatos projektų ataskaita 2020 Tarybai Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl žemės mokesčio lengvatų 27711_Dėl žemės  mokesčio lengvatų_NUASM Zita Morkūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo 23584_2020-05 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 23585_2020-05 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 23586_2020-05 dėl trumpalaikės paskolos 23587_2020-05 dėl trumpalaikės paskolos Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-124 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo“ pakeitimo 23588_2020-05 dėl verslo liudijimų dydžių 23589_2020-05 dėl verslo liudijimų dydžių Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 23590_2020-05  dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 23591_2020-05  dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl tikslinės pašalpos skyrimo 27709_Del tikslinės pašalpos skyrimo_NUASM Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7- 152 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo 23594_7-152 Dėl pašalpų mokėjimo tvarkos aprašo papildymo 23595_7-152 Dėl pašalpų mokėjimo tvarkos aprašo papildymo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl projekto „Investicijos į UAB „Narbutas International“ plėtrą 2021–2029 m.“ pripažinimo regioninės svarbos projektu 23596_2020.05 Dėl regiono svarbos projekto statuso 23597_2020.05 Dėl regiono svarbos projekto statuso Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl pritarimo projekto „Baltse@nior 2.0“ veiklų įgyvendinimui 23598_2020.05 Del BALTSENIOR projekto 23599_2020.05 Del BALTSENIOR projekto Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 23600_2020-05 Dėl turto perdavimo (SAV_ADM) 23601_2020-05 Dėl turto perdavimo (SAV_ADM) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės r. Taujėnų gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 23602_2020-05 Dėl turto perdavimo (Taujėnų gimn.) 23603_2020-05 Dėl turto perdavimo (Taujėnų gimn.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl prašymo perduoti Ukmergės miesto teritorijoje esančius valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus patikėjimo teise Ukmergės rajono savivaldybei 23604_2020-05 Dėl prašymo perduoti miškus_NAUJA RED 23605_2020-05 TR sprendimo dėl prašymo perduoti miškus  projektas 23606_2020-05 Prašomo miesto miškos žemėlapis 23607_2020-05 Prašomo miesto miško dislokacija 23608_2020-05 TR sprendimo dėl prašymo perduoti miškus  projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl turto perėmimo iš likviduojamo Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro ir jo perdavimo viešajai įstaigai Jaunimo laisvalaikio centrui 23609_2020-05 Dėl turto perdavimo (Recioniu UDC_JLC) 23610_2020-05 Dėl turto perdavimo (Recioniu UDC_JLC) 27720_15 kl. Dėl turto perdavimo (Recioniu UDC_JLC)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl turto perėmimo iš likviduojamo Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai 23611_2020-05 Dėl turto perdavimo (Balelių UDC_URSA) 23612_2020-05 Dėl turto perdavimo (Balelių UDC_URSA) 27721_16 kl. Dėl turto perdavimo (Balelių UDC_URSA)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 23613_2020-05 Dėl sutikimo perimti turtą (mediena) 23614_2020-05 Dėl sutikimo perimti turtą (mediena) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 7-35 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo 23615_2020-05 Dėl 2019-02-21 Nr. 7-35 sprendimo papildymo (parduod.sarasas) 23616_2020-05 Dėl 2019-02-21 Nr. 7-35 sprendimo papildymo (parduod.sarasas) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo 23617_2020-05 RT sprendimo Nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo projektas 23618_2020-05 RT sprendimo Nekilnojamųjų daiktų pirkimo savivaldybės vardu tvarkos aprašo patvirtinimo projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Ukmergės rajone taisyklių patvirtinimo 23619_2020-05 RT sprendimo dėl administratorių veiklos kontrolės taisyklių patvirtinimo projektas 23620_2020-05 RT sprendimo dėl administratorių veiklos kontrolės taisyklių patvirtinimo projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis 27710_2020-05 Dėl soc. busto uomos sąlygų pakeitimo_NUASM Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, Mokyklos g. 4, Petronių k., Siesikų sen., Ukmergės r., pripažinimo nereikalingu 23623_2020-05 RT sprendimo Nekilnojamojo turto Mokyklos 4 Petronių k pripažinimo nereikalingu projektas 23624_2020-05 RT sprendimo Nekilnojamojo turto Mokyklos 4 Petronių k pripažinimo nereikalingu projektas 27713_22 kl. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu_NAUJA RED 27719_22 kl. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu_NAUJA RED 2 Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 23625_2020-05 Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (Taujėnų gimn.) 23626_2020-05 Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu (Taujėnų gimn.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti 23627_2020-05 TR sprendimo dėl turto pripažinimo netinkamu naudoti projektas 23628_2020-05 TR sprendimo dėl turto pripažinimo netinkamu naudoti projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 7-91 „Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ nereikalingo ir nenaudojamo ilgalaikio turto pardavimo taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios 23629_2020-05 RT sprendimo dėl 2005-05-25 Nr. 7-91 panaikinimo projektas 23630_2020-05 RT sprendimo dėl 2005-05-25 Nr. 7-91 panaikinimo projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-146 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 23631_2020-03 etatai 23632_2020-03 etatai Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo 23633_2020-05 Dėl priėmimo tvarkos pakeitimo 23634_2020-05 Dėl priėmimo tvarkos pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo 23635_Dėl nuostatų patvirtinimo 2020-05 23636_Dėl nuostatų patvirtinimo 2020-05 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo Ukmergės rajono neformaliojo švietimo mokyklose“ pakeitimo 23637_Dėl mokslo metų trukmės neformaliojo švietimo įstaigose keitimas 23638_Dėl mokslo metų trukmės neformaliojo švietimo įstaigose keitimas Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020–2022 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo 23639_Tarybos sprendimas 2020-2022 dėl suaugusiųjų švietimo veiksmų plano+ 23640_Tarybos sprendimas 2020-2022 dėl suaugusiųjų švietimo veiksmų plano+ Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-340 „Dėl Atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatymo Ukmergės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 23641_Dėl Sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo keitimo 23642_Dėl Sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo keitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-95 „Dėl Ukmergės meno mokyklos teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 23643_Dėl Meno mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo keitimo 23644_Dėl Meno mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo keitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo 23645_2020-05 Dėl Reglamento pateikimų 23646_2020-05 Aiškinamasis raštas ir Lyginamasis variantas 23647_2020-05 Dėl Reglamento pateikimų Natalja Miklyčienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl Ukmergės rajono kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos projektų vertinimo komisijos sudarymo 27712_2020-05 Dėl Kultūros ir kūrybinės veiklos programos projektų komisijos sudarymo 27714_34 kl. Dėl Kultūros ir kūrybinės veiklos programos projektų komisijos sudarymo_NAUJA RED Lolita Gerulskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-61 „Dėl abonementinio mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose karantino laikotarpiu“ pripažinimo netekusiu galios 27715_2020-05 Dėl abonent. mok. ikimok. ir priešmok. netekus galios 27718_2020-05 Dėl abonent. mok. ikimok. ir priešmok pakeitimo_NAUJA RED Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl pavedimo Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai 27716_2020-05 Dėl pavedimo KAT Rolandas Janickas
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 7-33 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 27717_2020-05 Dėl melioracijos darbų programos pakeitimo Salvijus Stimburys
Įtrauktas į darbotvarkę
38 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo ir vykdomų prevencinių priemonių Ukmergės rajono savivaldybėje Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška