Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2019-10-31 Tarybos posėdis Nr. 10
Posėdžio data 2019-10-31 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo 21591_2019-10 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 21592_2019-10 priedas - dotacija ugdymo reikmėms 21593_2019-10 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 7-24 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos ir 2019 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 21594_2019-09 Dėl SAARSP papildymo 21595_2019-09 Dėl SAARSP papildymo Vilija Grabauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 21596_2019-10-15 Tarybos sprendimo projektas dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo 21597_AVP 21598_2019-10-15 Tarybos sprendimo projektas dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 21599_DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI TARP UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTOLIERIAUS TARNYBOS 21600_DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI TARP UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTOLIERIAUS TARNYBOS Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo 21601_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO 21602_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, panaikinimo ir geografinių charakteristikų tikslinimo 21603_19-10 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 21604_19-10 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo priedas 21605_19-10 aiškinamojo rašto priedas VLKK 21606_19-10 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo 21607_2019-10 dėl Ukmergės rajono savivaldybės nfrastruktūtos specialiojo plano keitimo 21608_2019-10 dėl Ukmergės rajono savivaldybės nfrastruktūtos specialiojo plano keitimo Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo 21609_Dėl nuostatų patvirtinimo 2019-10 21610_Dėl nuostatų patvirtinimo 2019-10 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 21611_Dėl Ukmergės rajono  NVŠ vertinimo tvarkos aprašo 21612_Dėl Ukmergės rajono  NVŠ vertinimo tvarkos aprašo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 21613_Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 21614_2019-10 aiškinamojo rašto priedas 21615_Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-245 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skaitytojo pažymėjimo ir teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo 21616_2019-10 Dėl Vlado Šlaito bibliotekos mokamų paslaugų sąrašo papildymo 21617_2019-10 Dėl Vlado Šlaito bibliotekos mokamų paslaugų sąrašo papildymo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros įstaigų maksimalaus pareigybių skaičiaus nustatymo 21618_Dėl  muziejaus didžiausio leistino 21619_Dėl  muziejaus didžiausio leistino Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo 21620_Dėl muziejaus nuostatų 21621_Dėl muziejaus nuostatų Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl turto perėmimo iš likviduojamo Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro ir perdavimo Ukmergės kraštotyros muziejui ir Ukmergės rajono savivaldybei 21622_Dėl turto perdavimo (TVIC_Muziejus_Savivaldybei) (2019-10-16) 21623_Dėl turto perdavimo (TVIC_Muziejus_Savivaldybei) (2019-10-16) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės ligoninei 21624_Dėl turto perdavimo Ukmergės ligoninei (operac 21625_Dėl turto perdavimo Ukmergės ligoninei (operac.įranga) (2019-10-15) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 21626_Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu, jo nurašymo ir likvidavimo (2019-10-07) (Soc 21627_Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu, jo nurašymo ir likvidavimo (2019-10-07) (Soc.min.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kauno g. 16A-5, Ukmergėje, nuomos 21628_2019-10 RTsprendimo projektas dėl patalpų Kauno 16A-5 nuomos 21629_2019-10 RTsprendimo projektas dėl patalpų Kauno 16A-5 nuomos Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-80 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo 21630_2019-10 Dėl Etikos komisijos sudėties pakeitimo 21631_2019-10 Dėl Etikos komisijos sudėties pakeitimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo 21632_Etikos veiklos nuostatų lyginamasis variantas 21633_2019-10 Dėl Etikos komisijos veiklos nuostatų Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo 21634_2019-10 Dėl Antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimo 21635_2019-10 Dėl Antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos 25052_2019-10 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai Gediminas Narbutas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 25053_2019-10-Socialinio būsto fondo sąrašų keitimas (1) Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Informacijos ir kiti klausimai: Informacija dėl Jaunimo muzikos klubo „Rockmergė“ festivalio „ROCKMERGĖ 2019“
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Informacija dėl Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo projektų Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška