Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas 2019-12-19 Tarybos posėdis Nr. 12
Posėdžio data 2019-12-19 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-50 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo 21970_Tar spr proj Keliu objektų sąrašas 2019 pakeitimas 21971_Kelių sąrasas 2019-03-13 TIKSLINIMAS Tarybos sprend proj 21972_Tar spr proj Keliu objektų sąrašas 2019 pakeitimas Gediminas Narbutas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl papildomo susitarimo Nr.1 prie 2019 m. lapkričio 21 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-1044 „Ukmergės miesto gatvių ir sankryžų rekonstravimas ir remontas bei pietvakarinio aplinkkelio statyba“ 21973_Sprendimo projektas Dėl papildomo susitarimo prie 2019-11-21 bendradarbiavimo sutarties 21974_Sprendimo projektas Dėl papildomo susitarimo prie 2019-11-21 bendradarbiavimo sutarties Gediminas Narbutas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 21975_Dėl vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo 21976_Dėl vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo Zita Morkūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 25074_2019-12 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunal._Nuasm Zita Morkūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo 21979_2019-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 21980_2019-12   1 priedas 21981_2019-12   2 priedas 21982_2019-12   3 priedas 21983_2019-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-238 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo 21984_TS DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO 2019-12 21985_TS DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO 2019-12 Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-168 „Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 21986_Tarybos sprendimo projektas 2019-12 21987_Tarybos sprendimo projektas 2019-12 Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-290 „Dėl Ukmergės vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 21988_pertvarkos-plano  2017-2020 pakeitimas 21989_pertvarkos-plano  2017-2020 pakeitimas Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Budinčio globotojo ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 21990_AVP Dėl Budičio globotojo 21991_BG aprašas 2020 pakeistas 21992_BG aprašas 2020 pakeistas Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės globos centro mitybos, medikamentų, asmens higienos, aprangos ir avalynės išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo 21993_tarybai 2019-12-19 GC normatyvai maistui, aprangai ir kt 21994_tarybai 2019-12-19 maitinimo normos pagal amžiu 21995_tarybai 2019-12-19 GC normatyvai maistui, aprangai ir kt Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl socialinės globos kainos Ukmergės globos centre nustatymo 21996_tarybai 2019-12-19 GC vaiko kaina 21997_tarybai  2019-12-19 vaiko išlaikymo kaina 21998_tarybai 2019-12-19 Darbuotojų normatyvai 2020 21999_tarybai 2019-12-19 GC vaiko kaina Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 22000_2019-12 Dėl nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 22001_AVP Dėl soc. būsto nuomos 22002_Socialinio būsto NUOMOS MOKESTIS -Tarybai 22003_Savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) NUOMOS MOKESTIS -Tarybai 22004_2019-12 Dėl nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Ukmergės rajone taisyklių patvirtinimo 22005_2019-12 RT sprendimo projektas dėl butų ir kitų patalpų savininkų BNO kontrolės taisyklių patvirtinimo 22006_2019-12 RT sprendimo projektas dėl butų ir kitų patalpų savininkų BNO kontrolės taisyklių patvirtinimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 22007_Dėl turto perėmimo (VšĮ Ukmergės ligoninė) (2019-12-02) 22008_Dėl turto perėmimo (VšĮ Ukmergės ligoninė) (2019-12-02) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės ligoninei ir turto nuomos 22009_2019-12 RT sprendimo projektas dėl URS turto perdavimo VšĮ Ukmergės ligoninė ir nuomos 22010_2019-12 RT sprendimo projektas dėl URS turto perdavimo VšĮ Ukmergės ligoninė ir nuomos Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 7-224 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo 22011_Dėl turto perdavimo (2005-12-21 spr. 7-224 papildymo) (Ukm.priešgaisr. tarn.) (2019-12-02) 22012_Dėl turto perdavimo (2005-12-21 spr. 7-224 papildymo) (Ukm.priešgaisr. tarn.) (2019-12-02) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-253 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono Veprių vidurinei mokyklai“ pakeitimo 22013_Dėl turto perdavimo (2012-10-25 spr. 7-253 pakeitimo) (Veprių pagr. mok.) (2019-12-03) 22014_Dėl turto perdavimo (2012-10-25 spr. 7-253 pakeitimo) (Veprių pagr. mok.) (2019-12-03) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 22015_Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti (Petronių k. nuotekų tinklai) (2019-12-02) 22016_Dėl savivaldybės turto pripažinimo netinkamu naudoti (Petronių k. nuotekų tinklai) (2019-12-02) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo 22017_Dėl UAB Ukmergės šiluma atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo (2019-12-02) 22018_K.v. skaitiklių aptarnavimo mokesčio projektas (2019-12) 22019_Dėl UAB Ukmergės šiluma atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo (2019-12-02) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl nemokamo keleivių vežimo autobusais miesto ir priemiesčio maršrutais švenčių ir kitomis dienomis 22020_Dėl nemokamo keleivių vežimo švenčių dienomis (2019-12-03) 22021_Dėl nemokamo keleivių vežimo švenčių dienomis (2019-12-03) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-50 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 7-69 „Dėl Ukmergės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo 22022_2019-12 Dėl teritorijų pakeitimo 22023_2019-12 Dėl teritorijų pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 7-256 „Dėl Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22024_Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimo 22025_Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 22026_2019-11dėl komplektavimo tvarkossu ikimokykliniu 22027_2019-11dėl komplektavimo tvarkossu ikimokykliniu Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo 22028_2019-12 Dėl Tarybos 2020 m. I pusmečio DP 22029_2019-12 Dėl Tarybos 2020 m. I pusmečio DP Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl priemokos skyrimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 22030_2019-11-28 Dėl priemokos skyrimo Administracijos direktoriui 22031_2019-11-28 Dėl priemokos skyrimo Administracijos direktoriui Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ direktoriaus atleidimo iš pareigų 22032_2019-12-03 Nr.7- Dėl Rasos Kazlauskienės atleidimo 22033_2019-12-03 Nr.7- Dėl Rasos Kazlauskienės atleidimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės r. Veprių pagrindinės mokyklos direktoriaus atleidimo iš pareigų 22034_2019-12-03 Nr.7- Dėl Rimos Ramanauskienės atleidimo 22035_2019-12-03 Nr.7- Dėl Rimos Ramanauskienės atleidimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Ukmergės r. Želvos gimnazijos direktoriaus atleidimo iš pareigų 22036_2019-12-03 Nr.7- Dėl Vido Tavoro atleidimo 22037_2019-12-03 Nr.7- Dėl Vido Tavoro atleidimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės sporto centro direktoriaus atleidimo iš pareigų 22038_Dėl Vytauto Tutlio atleidimo 2019-12-02 22039_Dėl Vytauto Tutlio atleidimo 2019-12-02 Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Ukmergės miesto riboženklių sprendinių pristatymas Agnė Balčiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška