Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2020-01-30 Tarybos posėdis Nr. 1
Posėdžio data 2020-01-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 22246_Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo 22247_Biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos lyginamasis variantas 22248_Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo 22249_2020-01-06 dėl mero, mero pavaduotojo darbo užmokesčio 22250_2020-01-06 dėl mero, mero pavaduotojo darbo užmokesčio Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl darbo grupės Ukmergės rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus stabilizavimo programai parengti sudarymo 22251_Gyventojų skaičiaus stabilizavimo programo parengimas 22252_Gyventojų skaičiaus stabilizavimo programo parengimas Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl leidimo pervesti labdaros koncerto metu surinktas lėšas 22253_2020-01 Dėl leidimo KC pervesti surinktas labdarai lėšas_NAUJA RED 22254_2020-01 Dėl leidimo Kultūros centrui pervesti surinktas labdarai lėšas 22255_2020-01 Dėl leidimo Kultūros centrui pervesti surinktas labdarai lėšas Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų pirties ir dušo paslaugų kainų nustatymo 22256_Dėl pirties ir dušo paslaugų kainų nustatymo 22257_Dėl pirties ir dušo paslaugų kainų nustatymo Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-146 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 22258_Tarybos sprendimo 2019-09-26 dėl pareigybių skaičiaus pakeitimas 22259_Tarybos sprendimo 2019-09-26 dėl pareigybių skaičiaus pakeitimas Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-141 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2019–2020 m. m. patikslinimo“ pakeitimo 22260_Dėl 2019-2020m.m.vaikų skaičiaus pakeitimo 22261_Dėl 2019-2020m.m.vaikų skaičiaus pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-184 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22262_Dėl Tarybos sprendimo 2019-11-27 Nr. 7-184 pakeitimo 22263_Dėl Tarybos sprendimo 2019-11-27 Nr. 7-184 pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr.7-340 „Dėl Atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatymo Ukmergės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22264_Atlyginimo dydis Sporto centre 2020-01 22265_Atlyginimo dydis Sporto centre 2020-01 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų ir biudžeto lėšomis finansuotinų sporto sričių nustatymo 22266_Dėl savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų ir biudžeto lėšomis finansuotinų 2020 m. sporto sričių nustatymo 22267_Dėl savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų ir biudžeto lėšomis finansuotinų 2020 m. sporto sričių nustatymo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 22268_UDP 2020 projektas tarybai 22269_UDP 2020 projektas tarybai Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22270_AVP Dėl Mokėjimo už soc.paslaugas 22271_tarybai 2020-01-30 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo geras 22272_tarybai 2020-01-30 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo geras Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-168 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22273_Tarybos sprendimo projektas dėl išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo 2020-01 22274_Tarybos sprendimo projektas dėl išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo 2020-01 Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo 22275_2020-01 Dėl šilumos bazinės kainos laikotarpio nustatymo (2020-01-14) 22276_2020-01 Dėl šilumos bazinės kainos laikotarpio nustatymo (2020-01-14) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ investicijų derinimo 22277_2020-01 Dėl UAB Ukmergės šiluma investicijų suderinimo (2020-01-14) 22278_UAB Ukmergės šiluma investicijų derinimo suvestinės ir aprašymai_2020-01-14 22279_2020-01 Dėl UAB Ukmergės šiluma investicijų suderinimo (2020-01-14) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 22280_2020-01 RT savivaldybės turto nuomos konkurso ir be konkurso tvarkos aprašo tvirtinimas (1) 22281_2020-01 RT savivaldybės turto nuomos konkurso ir be konkurso tvarkos aprašo tvirtinimas (1) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo 22282_2020-01 RT savivaldybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimas (1) 22283_2020-01 RT savivaldybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimas (1) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo 22284_2020-01 RT savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo tvirtinimas (1) 22285_2020-01 RT savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo tvirtinimas (1) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 22286_2020-01-Socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 22287_2020-01-Socialinio būsto fondo sąrašų keitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti 22288_2020-01 RT sprendimo dėl Pienių 20 pripažinimo netinkamu projektas (2) 22289_2020-01 RT sprendimo dėl Pienių 20 pripažinimo netinkamu projektas (2) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono Veprių pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 22290_2020-01 Dėl turto perdavimo (Veprių pagr. mok.) (2020-01-14) 22291_2020-01 Dėl turto perdavimo (Veprių pagr. mok.) (2020-01-14) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu 22292_2020-01 RT sprendimo dėl leidimo naudotis adresu Klaipėdos 17 projektas 22293_2020-01 RT sprendimo dėl leidimo naudotis adresu Klaipėdos 17 projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių metinių veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 22294_2020-01 Dėl ataskaitų teikimo tvarkos 22295_2020-01 Dėl ataskaitų teikimo tvarkos Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Informacijos ir kiti klausimai: Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Informacija dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo Agnė Balčiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Informacija dėl Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro likvidavimo Kristina Bagdonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška