Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2020-01-30 Tarybos posėdis Nr. 1
Posėdžio data 2020-01-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 22413_Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo 22414_Biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos lyginamasis variantas 22415_Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo Kristina Bagdonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo 22416_2020-01-06 dėl mero, mero pavaduotojo darbo užmokesčio 22417_2020-01-06 dėl mero, mero pavaduotojo darbo užmokesčio Kristina Bagdonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl darbo grupės Ukmergės rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus stabilizavimo programai parengti sudarymo 22418_4 kl. Dėl darbo grupės gyventojų skaičiaus stabilizavimo programai rengti_NAUJA RED 22419_Gyventojų skaičiaus stabilizavimo programo parengimas 22420_Gyventojų skaičiaus stabilizavimo programo parengimas Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl leidimo pervesti labdaros koncerto metu surinktas lėšas 22421_2020-01 Dėl leidimo KC pervesti surinktas labdarai lėšas_NAUJA RED 22422_2020-01 Dėl leidimo Kultūros centrui pervesti surinktas labdarai lėšas 22423_2020-01 Dėl leidimo Kultūros centrui pervesti surinktas labdarai lėšas 25989_5 kl. Dėl leidimo KC pervesti labdaros lėšas_NAUJA RED 2 Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų pirties ir dušo paslaugų kainų nustatymo 22424_6 kl. Dėl pirties ir dušo paslaugų kainų nustatymo_NAUJA RED 22425_Dėl pirties ir dušo paslaugų kainų nustatymo 22426_Dėl pirties ir dušo paslaugų kainų nustatymo Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-146 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 22427_Tarybos sprendimo 2019-09-26 dėl pareigybių skaičiaus pakeitimas 22428_Tarybos sprendimo 2019-09-26 dėl pareigybių skaičiaus pakeitimas Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-141 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2019–2020 m. m. patikslinimo“ pakeitimo 22429_Dėl 2019-2020m.m.vaikų skaičiaus pakeitimo 22430_Dėl 2019-2020m.m.vaikų skaičiaus pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-184 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22431_Dėl Tarybos sprendimo 2019-11-27 Nr. 7-184 pakeitimo 22432_Dėl Tarybos sprendimo 2019-11-27 Nr. 7-184 pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr.7-340 „Dėl Atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatymo Ukmergės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22433_Atlyginimo dydis Sporto centre 2020-01 22434_Atlyginimo dydis Sporto centre 2020-01 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų ir biudžeto lėšomis finansuotinų sporto sričių nustatymo 22435_Dėl savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų ir biudžeto lėšomis finansuotinų 2020 m. sporto sričių nustatymo 22436_Dėl savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų ir biudžeto lėšomis finansuotinų 2020 m. sporto sričių nustatymo 25990_11 kl. Dėl ilgalaikių sporto plėtros tikslų ir finansuotinų sričių 2020_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 22437_UDP 2020 projektas tarybai 22438_UDP 2020 projektas tarybai Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22439_AVP Dėl Mokėjimo už soc.paslaugas 22440_tarybai 2020-01-30 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo geras 22441_tarybai 2020-01-30 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo geras Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-168 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 22442_Tarybos sprendimo projektas dėl išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo 2020-01 22443_Tarybos sprendimo projektas dėl išmokų vaikams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo 2020-01 Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo 22444_2020-01 Dėl šilumos bazinės kainos laikotarpio nustatymo (2020-01-14) 22445_2020-01 Dėl šilumos bazinės kainos laikotarpio nustatymo (2020-01-14) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ investicijų derinimo 22446_2020-01 Dėl UAB Ukmergės šiluma investicijų suderinimo (2020-01-14) 22447_UAB Ukmergės šiluma investicijų derinimo suvestinės ir aprašymai_2020-01-14 22448_2020-01 Dėl UAB Ukmergės šiluma investicijų suderinimo (2020-01-14) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 22449_2020-01 RT savivaldybės turto nuomos konkurso ir be konkurso tvarkos aprašo tvirtinimas (1) 22450_2020-01 RT savivaldybės turto nuomos konkurso ir be konkurso tvarkos aprašo tvirtinimas (1) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo 22451_2020-01 RT savivaldybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimas (1) 22452_2020-01 RT savivaldybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimas (1) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo 22453_2020-01 RT savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo tvirtinimas (1) 22454_2020-01 RT savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo tvirtinimas (1) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 22455_2020-01-Socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 22456_2020-01-Socialinio būsto fondo sąrašų keitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti 22457_2020-01 RT sprendimo dėl Pienių 20 pripažinimo netinkamu projektas (2) 22458_2020-01 RT sprendimo dėl Pienių 20 pripažinimo netinkamu projektas (2) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono Veprių pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 22459_2020-01 Dėl turto perdavimo (Veprių pagr. mok.) (2020-01-14) 22460_2020-01 Dėl turto perdavimo (Veprių pagr. mok.) (2020-01-14) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu 22461_2020-01 RT sprendimo dėl leidimo naudotis adresu Klaipėdos 17 projektas 22462_2020-01 RT sprendimo dėl leidimo naudotis adresu Klaipėdos 17 projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių metinių veiklos ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 22463_2020-01 Dėl ataskaitų teikimo tvarkos 22464_2020-01 Dėl ataskaitų teikimo tvarkos Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo 22465_2020-01 Parduodamų būstų sąrašas 22466_2020-01 Parduodamų būstų sąrašas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 22467_2020-01 RT sprendimo Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektu administravimo tarifo  projektas 22468_2020-01 RT sprendimo Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektu administravimo tarifo  projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 22469_2020-01 Dėl UAB Ukmergės butų ūkis teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo (2020-01-24) 22470_2020-01 Dėl UAB Ukmergės butų ūkis teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo (2020-01-24) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Informacija dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo Agnė Balčiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Informacija dėl Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro likvidavimo Kristina Bagdonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška