Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2020-08-27 Tarybos posėdis Nr. 9
Posėdžio data 2020-08-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo 23879_2020-08 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 23880_Užimtumo  paskirstymas 2020.08  Priedas Nr.2 23881_ML egzaminams 2020-08 23882_2020-08 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo 23883_Dėl 2019 m. SB vykdymo ir konsoliduoto FA rinkinių patvirtinimo 23884_Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2019-12-31 23885_Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymas 2019-12-31 23886_Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys  2019 23887_Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 23888_Dėl 2019 m. SB vykdymo ir konsoliduoto FA rinkinių patvirtinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-11 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 23889_2020-08 Dėl užimtumo program. priedo pakeitimo 23890_2020-08 Dėl užimtumo program. priedo pakeitimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-168 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 23891_Dėl tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios 23892_Dėl tarybos sprendimo pripažinimo netekusiu galios Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo 23893_TS projektas NVO tvarkos aprašas 2020.08 23894_TS projektas NVO tvarkos aprašas 2020.08 Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-4 „Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo" pakeitimo 23895_2020-08 Dėl JLC kainų patvirtinimo 23896_2020-08 Dėl JLC kainų patvirtinimo 28321_7 kl. Dėl JLC kainų patvirtinimo_Nauja redakcija Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolieriaus, administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo 23897_2020-08-10 dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo 23898_2020-08-10 dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 23899_2020-08 Dėl teisės aktų panaikinimo(PSPC ir Ligoninė) 23900_2020-08 Dėl teisės aktų panaikinimo(PSPC ir Ligoninė) Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 23901_2020-08 Dėl PSPC ir Ligoninės stebėtojų tarybų sudėties 23902_2020-08 Dėl PSPC ir Ligoninės stebėtojų tarybų sudėties Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo 23903_2020-08 Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo 23904_2020-08 Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo Gediminas Narbutas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“ įgyvendinimui 23905_Nr. 3 Dėl gatvių apšvietimo 23906_Nr. 3 Dėl gatvių apšvietimo Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl pritarimo projekto „Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų“ įgyvendinimui 23907_Nr. 1 Del bustu nuoteku sistemos irengimo 23908_Nr. 1 Del bustu nuoteku sistemos irengimo Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl pritarimo projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Kadrėnų tvenkinyje Ukmergės rajone“ įgyvendinimui 23909_Nr. 2 Dėl vandens transporto nuleidimo vietos 23910_Nr. 2 Dėl vandens transporto nuleidimo vietos Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl pritarimo projekto „Rytų regiono kompleksinių paslaugų centro vaikams ir atvirų erdvių šeimai sukūrimas“ įgyvendinimui 23911_Nr. 6 Dėl atvirų erdvių šeimai 23912_Nr. 6 Dėl atvirų erdvių šeimai Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui 23913_Nr. 4 Dėl  institucines globos pertvarkos 23914_Nr. 4 Dėl  institucines globos pertvarkos Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo projekto „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimas regione“ įgyvendinimui 23915_Nr. 5 Dėl paslaugu 23916_Nr. 5 Dėl paslaugu Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-146 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 23917_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-146 pakeitimo 23918_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 7-146 pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse 2020–2021 m. m. patikslinimo 23919_2020-08 dėl klasiu komplektu patikslinimo 23920_Mokinių sk. 2020-2021 m. m.08 mėn 23921_2020-08 dėl klasiu komplektu patikslinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėje Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2020–2021 m. m. patikslinimo 23922_Dėl 2020-2021m. priešmoklyklinių grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio patikslinimo 23923_Dėl 2020-2021m. priešmoklyklinių grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio patikslinimo 28320_20 kl. Dėl 2020-2021m. priešmok gr ir vaikų sk vidurkio patikslinimo_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės sporto centro ugdymo grupių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 23924_2020-08 Dėl sporto centro gr.komplektavimo 23925_2020-08 Dėl sporto centro gr.komplektavimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro stovykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo 23926_Sprendimo projektas.Stovyklos paslaugų kainos ! 23927_Sprendimo projektas.Stovyklos paslaugų kainos ! Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo 23928_2020-08 RT sprendimo dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise projektas 23929_2020-08 RT sprendimo dėl turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 7-35 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo 23930_2020-08 Dėl 2019-02-21 Nr. 7-35 sprendimo papildymo (parduod.sarasas) 23931_2020-08 Dėl 2019-02-21 Nr. 7-35 sprendimo papildymo (parduod.sarasas) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl turto perėmimo iš Ukmergės globos centro ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 23932_2020-08 Dėl turto perdavimo (Globos centras_ADM) 23933_2020-08 Dėl turto perdavimo (Globos centras_ADM) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl turto perėmimo iš Ukmergės sporto centro ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 23934_2020-08 Dėl turto perdavimo (Sporto centras_ADM) 23935_2020-08 Dėl turto perdavimo (Sporto centras_ADM) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl turto perdavimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 23936_2020-08 Dėl turto perdavimo (NSPC) 23937_2020-08 Dėl turto perdavimo (NSPC) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės šeimos centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 23938_2020-08 Dėl turto perdavimo (Šeimos centras) 23939_2020-08 Dėl turto perdavimo (Šeimos centras) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl turto perdavimo Ukmergės r. Veprių mokyklai-daugiafunkciam centrui 23940_2020-08 Dėl turto perdavimo (ŠPT_Veprių mok.) 23941_2020-08 Dėl turto perdavimo (ŠPT_Veprių mok.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 23942_2020-08 RT sprendimo dėl mokyklinio autobuso perėmimo ir perdavimo Užupio mok projektas 23943_2020-08 RT sprendimo dėl mokyklinio autobuso perėmimo ir perdavimo Užupio mok projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 7-169 „Dėl Ukmergės Senamiesčio progimnazijos turto vertės padidinimo“ pakeitimo 23944_2020-08 Dėl 2020-06-25 sprendimo Nr. 7-169 pakeitimo (Senamiesčio prog.) 23945_2020-08 Dėl 2020-06-25 sprendimo Nr. 7-169 pakeitimo (Senamiesčio prog.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise 23946_2020-08 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (leidiniai)(Teisingumo ministerija) 23947_2020-08 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (leidiniai)(Teisingumo ministerija) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 23948_2020-08 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu, jo nurašymo ir likvidavimo (Rečionių UDC) 23949_2020-08 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu, jo nurašymo ir likvidavimo (Rečionių UDC) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 23950_2020-08 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu, jo nurašymo ir likvidavimo (Balelių UDC) 23951_2020-08 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu, jo nurašymo ir likvidavimo (Balelių UDC) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti 23952_2020-08 RT sprendimo dėl turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti projektas 23953_2020-08 RT sprendimo dėl turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo 28319_2020-08 Dėl soc. būsto nuomos mokesčio_NUASM Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atlikto tyrimo Arvydas Pėšina

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška