Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Komitetų grafikas.
2018-12-05

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 2018 m. gruodžio 19 d.
10 val.


1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės meras.

2. Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo papildymo.
Pranešėjas – Gediminas Narbutas, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.

3. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

4. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

5. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Aidas Dutkus, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas.

6. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 7-46 ,,Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Zita Morkūnienė, Rinkliavų poskyrio vedėja.

7. Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų 2019 metams patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

8. Dėl Seniūnijos socialinių reikalų komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

9. Dėl Ukmergės globos centro mitybos, medikamentų, patalynės, aprangos ir avalynės išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

10. Dėl socialinės globos kainos Ukmergės globos centre nustatymo.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

11. Dėl Budinčio globotojo ir socialinio globėjo veiklos organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

12. Dėl pritarimo projektų „Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui“ ir „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“ įgyvendinimui.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

13. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

14. Dėl Birutės Jucevičienės skyrimo į Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pareigas.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

15. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio perskaičiavimo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

16. Dėl pritarimo UAB „Ukmergės vandenys“ strateginiam veiklos planui.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

17. Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ strateginiam veiklos planui.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

18. Dėl pritarimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“ strateginiam veiklos planui.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

19. Dėl pritarimo UAB „Ukmergės butų ūkis“ strateginiam veiklos planui.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

20. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

21. Dėl savivaldybės būsto, esančio Gedimino g. 54-3, Ukmergėje, pardavimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

22. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-139 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo“ pakeitimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

23. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

24. Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja. 

25. Dėl Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro turto vertės padidinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

26. Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos turto vertės padidinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

27. Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus turto vertės padidinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

28. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo.
Pranešėja – Monika Raškevičienė, Sekretoriato vedėja.

PAPILDOMI KLAUSIMAI:

29. Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose  tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

30. Dėl pritarimo ketinimų protokolui dėl bendradarbiavimo su Ugdymo plėtotės centru įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

31. Dėl Ukmergės rajono ugdymo įstaigų mokinių dienos nemokamam maitinimui skirtų produktų kainos nustatymo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

32. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

33Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

34Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

35Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

36. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS:

37. Informacija dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimo.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės meras.

 

Savivaldybės meras                      Rolandas Janickas

 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai, ruošiantis
Tarybos posėdžiui 2018 m. gruodžio 19 d.

 

Gruodžio 11 d. 13 val.
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas (pirmininkas Vytautas Česnaitis)
(I a. salė)

Gruodžio 12 d. 14.30 val.
Sveikatos ir socialinės paramos komitetas (pirmininkas Arūnas Civilka)
(I a. salė)

Gruodžio 13 d. 15 val.
Kaimo ir aplinkosaugos komitetas (pirmininkas Valdas Petronis)
(I a. salė)

Gruodžio 17 d. 15 val.
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas (pirmininkas Andrius Lyška)
Savivaldybės ūkio komitetas (pirmininkas Darius Varnas) 
(I a. salė)

 

______________________


 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra