Ukmergės rajono savivaldybės tarybos rugsėjo 26 d. posėdyje priimti sprendimai
2019-10-04

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. posėdyje priimti sprendimai:

7-109

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 7-209 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo.

7-110

Dėl Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo.

7-111

Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.

7-112

Dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo.

7-113

Dėl pritarimo projekto „Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų“ įgyvendinimui.

7-114

Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę. 

7-115

Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

7-116

Dėl Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos turto vertės padidinimo ir turto perėmimo.

7-117

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai.  

7-118

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-119

Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.

7-120

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-10 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-121

Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų.

7-122

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

7-123

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.

7-124

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo.

7-125

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo.

7-126

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.

7-127

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

7-128

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7-129

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo.

7-130

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-74 „Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

7-131

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-75 „Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

7-132

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 7-5 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimų pastoviosios dalies nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

7-133

Dėl Ukmergės šeimos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

7-134

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo.

7-135

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 7-27 „Dėl Nepanaudotų Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7-136

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymo.

7-137

Dėl viešosios įstaigos Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro likvidavimo.

7-138

Dėl Ukmergės rajono geriausio 2019 m. mokytojo vardo suteikimo.

7-139

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto tarybos nuostatų bei sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

7-140

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2019–2020 m. m. patvirtinimo.

7-141

Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2019–2020 m. m. patikslinimo.

7-142

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos nuostatų pripažinimo netekusiais galios.

7-143

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

7-144

Dėl delegavimo į visuomeninės organizacijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ valdybą.

7-145

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto tarybos sudarymo.

7-146

Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

7-147

Dėl priemokos skyrimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

                                                       

                                                             _________________________

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra