Klausimai-atsakymai
2019-09-10
Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, nevertinant pajamų, šiais atvejais:
9.1. 300 (trys šimtai) Eur dydžio vienkartinė pašalpa asmeniui sukakus 100 metų;
9.2. 25 BSI ( 950 eur) dydžio pašalpa šeimoje gimus trynukams ir daugiau vaikų;
9.3. 3 BSI (114 eur) dydžio pašalpa asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos;
10. Tikslinė pašalpa gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui šiais atvejais:
10.1. iki 40 BSI (1520 eur) dydžio pašalpa stichinės nelaimės (gaisro, potvynio, audros, liūties, pūgos ir pan.), nukentėjus gyvenamajam būstui (butui, namui, kolektyvinio sodo namui ar sodybai, jeigu šios patalpos deklaruotos kaip bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenamoji vieta ir jie neturi kito jiems nuosavybės teisė priklausančio būsto, būsto dalies) ar ūkiniam pastatui (tvartui, kluonui, malkinei, vasaros virtuvei, kiemo rūsiui ar kt.), kai nuostolius patyrusių bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 4 VRP dydžio. Stichinės nelaimės atveju tikslinė pašalpa gali būti skiriama, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 3 mėnesius po įvykio;
10.2. iki 25 BSI (950 eur) dydžio pašalpa susirgus ar sergantiems onkologine liga, jeigu per 6 mėnesius iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas) bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio. (366 eur)
10.3. iki 10 BSI (380 eur) dydžio pašalpa ligos atvejais (operacijos ar traumos atvejais), kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP dydžio (366 eur) Operacijos ar traumos atveju tikslinė pašalpa gali būti skiriama, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius po operacijos ar traumos;
10.4. iki 4 BSI (152 eur) dydžio pašalpa iš dalies apmokėti kompensacinių priemonių (akinių, lęšiukų ir kt.) įsigijimą (jeigu šios priemonės yra nekompensuojamos) bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio. (183 eur)
10.5. iki 15 BSI (570 eur) dydžio pašalpa iš dalies apmokėti klausos kompensacinių priemonių įsigijimą (jeigu šios priemonės yra nekompensuojamos) bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio. (183 eur)
10.6. iki 3 BSI (114 eur) dydžio pašalpa apmokėti kontraceptinių priemonių įsigijimą, patiriantiems socialinę riziką bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio. (183 eur)
10.7. iki 3 BSI (114 eur) dydžio pašalpa kompensuoti būtinų vaistų įsigijimo išlaidas (išskyrus kompensuojamus vaistus) ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus) bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2 VRP dydžio. (244 eur)
10.8. iki 4 BSI (152 eur) dydžio pašalpa įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas ar būsto nuomą padengti, įskaitant įsiskolinimus pagal antstolių reikalavimus ar apmokėti kitas būtiniausias paslaugas, bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio. (183 eur)
10.9. iki 10 BSI (380 eur) dydžio pašalpa, nevertinant pajamų, apmokėti teisės aktų nustatyta tvarka atliekamo asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir (ar) sukauptų šiukšlių iš būsto išvežimo paslaugas, jeigu asmens elgesys pažeidžia viešąją tvarką ir bendruomenės interesus, dėl jo neveikimo kyla grėsmė jo ir aplinkinių saugumui, bet asmuo neadekvačiai vertina situaciją ir negali jos savarankiškai spręsti.
10.10. iki 10 BSI (380 eur) dydžio pašalpa įsigyti būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų, kitų daiktų bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio. (183 eur)
10.11. iki 15 BSI (570 eur) dydžio pašalpa apmokėti būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio. (183 eur)
10.12. iki 1 BSI (38 eur) dydžio pašalpa asmens dokumentams tvarkyti asmenims, neturintiems jokių pajamų. Kompensuojamos asmens dokumentų gaminimo išlaidos.
10.13. iki 2 BSI (76 eur) dydžio pašalpa būtinos kelionės išlaidoms padengti į socialinių paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigą bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio. (183 eur)
10.14. iki 1 BSI (38 eur) dydžio pašalpa apmokėti laikino apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1 VRP dydžio. (122eur)
10.15. iki 3 BSI (114 eur) dydžio pašalpa apmokėti už vasaros poilsio stovyklas mokyklinio amžiaus vaikams bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio. (183 eur)
10.16. iki 3 BSI (114 eur) dydžio pašalpa apmokėti įsiskolinimus už švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas suteiktas paslaugas bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio. (183 eur)
10.17. iki 4 BSI ( 152 eur) dydžio pašalpa įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio (183eur). Priežasčių objektyvumą kiekvienu konkrečiu atveju vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Socialinės paramos skyrimo komisija.
10.18. iki 3 BSI (114 eur) dydžio pašalpa benamystės, bedarbystės ar kitos būtinos skubios piniginės socialinės paramos atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias vienkartinės paramos būtinumą, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio (183 eur), asmenims, kurie nutraukė registraciją Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje savo noru ar asmenims, kuriems ši registracija Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje buvo nutraukta be teisės registruotis 6 mėn., ar asmenims, kurie atsisakė darbo be pateisinamos priežasties.
10.19. iki 3 BSI (114 eur) dydžio tikslinė pašalpa gali būti skiriama kitais atvejais, įtakojančiais vienkartinės pašalpos būtinumą (būtiniausiems drabužiams, avalynei, asmens higienos priemonėms, namų apyvokos daiktams įsigyti, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gyvena labai skurdžiomis buities sąlygomis ar kt.), kai kreipimosi metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo neturi jokio pajamų šaltinio arba jų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP dydžio. (183 eur)
11. Periodinė pašalpa asmeniui gali būti skiriama šiais atvejais:
11.1. apdrausti asmenis, nedraustus sveikatos draudimu, arba apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius, asmenims neturintiems jokių pajamų, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas. Periodinė pašalpa skiriama laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesius.
11.2. iki 2 BSI (76 eur) dydžio pašalpa kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti, mirus vienam iš bendrai gyvenusių asmenų (buto savininkui), kol bus tvarkomi būsto paveldėjimo dokumentai, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius. Būsimo paveldėtojo šeimos pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžio. (244 eur)
11.3. iki 3 BSI (114 eur) dydžio pašalpa gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1,25 VRP dydis vienam asmeniui: (152.50 eur)
11.3.1. darbingo amžiaus nedirbantiems ar nedarbingiems asmenims;
11.3.2. asmenims, gaunantiems senatvės ar šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją.
Periodinė pašalpa gali būti skiriama iki 4 kartų per metus.
12. Sąlyginė pašalpa asmeniui gali būti skiriama šiais atvejais:
12.1. iki 3 BSI (114 eur) dydžio pašalpa gydymosi nuo priklausomybės (priklausomiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų ligų laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius ir pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP dydžio; (183 eur)
12.2. iki 3 BSI (114eur) dydžio pašalpa apmokėti nakvynės, transporto, dokumentų vertimo ar kitas būtinąsias išlaidas asmeniui, pripažintam nukentėjusiu dėl prekybos žmonėmis.

Ar yra sunku, neįmanomai sunku iškabinti minėta informacija visiems prieinama forma? su skaičiais, dideliu šriftu? ar patyčios dar ilgai tesės?

Laba diena,

šio tinklalapio rubrikoje "Klausimai-atsakymai" į tokios didelės apimties klausimus neatsakinėjame. Prašome tiesiogiai kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba Savivaldybės administraciją.

 

Darius Paškevičius

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjas

2019 09 10

Atgal