Tarptautinio bendradarbiavimo projekto „KAIROS“ įgyvendinimas prasidėjo
2019-10-17

Ukmergės rajono savivaldybė kaip partneris dalyvauja dalinai iš Europos Sąjungos regioninės plėtros programos URBACT III 2014-2020 finansuojamame tarptautiniame projekte „KAIROS: Kultūros paveldas – galimybė darniai miesto plėtrai ir socialiniam vystymuisi“. Projekte dalyvauja 8 miestai iš įvairių Europos Sąjungos šalių, vedantysis partneris – Mulos miestas, Ispanija. 2019-07-29 gautas finansavimas I projekto fazei, kurios trukmė 6 mėn. Šiuo etapu bus atlikta miesto problematikos analizė, pasirengta II fazės įgyvendinimui, kurios metu bus parengtas senamiesčio vystymo veiksmų planas. II projekto fazės trukmė – 24 mėn., bendra projekto trukmė - 30 mėn.

Pagrindinis projekto partneris: Mula (Ispanija).

Projekto partneriai: Šibenikas (Kroatija), Heraklionas (Graikija), Ukmergė (Lietuva), Bragansa (Portugalija), Katanija (Italija), Belenas (Bulgarija), Cesena (Italija).

Projektas skirtas sustiprinti miestų gebėjimus įgyvendinti darnaus miesto politiką bei kurti integruotas strategijas tvariam miestų vystymuisi.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti projekte dalyvaujančių miestų aplinką, atgaivinti senamiesčius ir apleistas istorines erdves, siekiant darnios miesto plėtros, ekonominio, socialinio ir kultūrinio vystymosi.

Projekto įgyvendinimas jau prasidėjo - 2019 m. spalio 7-8 dienomis įvyko projekto partnerių susitikimas Mulos mieste, Ispanijoje. Susitikimo metu pristatyti projekto tikslai, siekiami rezultatai, projektą jį koordinuojantys ir administruojantys asmenys, nustatyti iššūkiai su kuriais susiduriama. Praktinės vizito dalies metu vyko interaktyvūs mokymai, kurių metu identifikuotos visiems projekto partneriams svarbios senamiesčių vystymo problemos, senamiesčių gyventojų įtraukimo į sprendimų priėmimą galimybės.

Mulos miesto šeimininkai surengė aktyvią pažintinę programą po savo senamiestį, kurios metu buvo pristatyta vietos bendruomenė, problemos, su kuriomis ji susiduria, įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, pristatytos bendradarbiavimo galimybės tarp vietos valdžios institucijų ir miesto bendruomenės.

Projekte dalyvavo ir Ukmergės rajono savivaldybės atstovai – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Sakalauskas, Investicijų ir užsienio skyriaus vyr. specialistas Linas Rugienius, kurie vizito metu pristatė Ukmergės senamiestį, iššūkius ir galimybes įgyvendinant šį projektą.

Lapkričio 18-19 dienomis numatytas projekto eksperto Alberto Cerda ir Mulos miesto projekto vadovės Anke van Vijck Adan vizitas Ukmergėje, kurio metu bus suorganizuoti susitikimai su rajono valdžios atstovais, savivaldybės specialistais, senamiesčio verslo, kultūros atstovais ir vietos bendruomene. Vizito metu tikimasi gauti profesionalių pasiūlymų dėl Ukmergės senamiesčio vystymo galimybių, vietos bendruomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą, bus parengtas planas dėl tolimesnio bendradarbiavimo vystymo.

Šis projektas svariai prisidės prie Ukmergės senamiesčio atgaivinimo strategijos kūrimo, senamiesčio vystymo sprendimai bus svarstomi su vietos bendruomene bei tarptautiniais ekspertais. Kviečiame visu neabejingus senamiesčiui bei turinčius pasiūlymus gyventojus aktyviai dalyvauti procese. Norintys dalyvauti projekto veiklose, prašome kreiptis į savivaldybės architektą Artūrą Sakalauską elektroniniu paštu: arturas.sakalauskas@ukmerge.lt

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra