Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
2019-11-08

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  4 priedu,  7.8. p., rengiamas Maitinimo paskirties pastato Ukmergė, Vilniaus g. 59 rekonstravimo projektas

Duomenys apie rekonstruojamą  statinį:

Adresas: Ukmergė,  Vilniaus  g. 59,  žemės sklypo kadastrinis Nr. 8170/0025:320, unikalus Nr.4400-0814-6626

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – maitinimo

Statinio kategorija – neypatingasis

Pastato unikalus numeris:  Nr.8198-9000-1014 

Projektuotojas:  UAB „Ukmergės projektas“,  įm. k. 302518966, projekto vadovas Saulius Sakalis,  atestatų Nr. A514, Nr. 3073, el.p. info@ukmergesprojektas.lt, tel. 8 340  61499

Statytojas: UAB „DAIGOLA“,  į/k. 302647288,  Ukmergė, Vilniaus g. 59, el.p. uzupio.kavine@gmail.com. , tel. 8 640 26100

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š. m.  lapkričio 13  d.lapkričio 26 d., 7.30 16.30  valandomis,  Kęstučio a.  4,  Ukmergė

Informacija  telefonu 8 340 61499

Visuomenės atstovai  projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu: Kęstučio a. 4,  LT 20130 Ukmergė,  arba  el.p. info@ukmergesprojektas.lt, iki viešo susirinkimo

Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. lapkričio  26 d.  16.00 val. Ukmergėje, Kęstučio a. 4

Projektiniai pasiūlymai

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra