Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, asmenys ir šeimos, atitinkantys šio įstatymo 8 ir 10 straipsniuose nurodytus reikalavimus bei deklaravę gyvenamąją vietą Ukmergės rajone (arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Ukmergės rajono savivaldybėje), gali pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, kurios dydis 2020 m. yra 12,29 eurų per mėnesį (vienam asmeniui ar šeimos nariui).