Dėl mirusiųjų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) palaikų tvarkymo ir šarvojimo
2020-04-02

Kol kas nėra įrodymų, kad COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) (toliau – COVID-19) sukeliantis virusas SARS-CoV-2 būtų perduodamas tvarkant mirusių asmenų kūnus. Manoma, kad galimas viruso perdavimo pavojus, susijęs su mirusių nuo COVID-19 ar įtariamų asmenų kūnų tvarkymu, yra susijęs su:

• tiesioginiu kontaktu su žmogaus palaikais ar kūno skysčiais ten, kur yra virusas;

• tiesioginiu kontaktu su užterštais objektais.

Kadangi gyvybingas SARS-CoV-2 gali išlikti ant paviršių kelias dienas, yra tikimybė, kad virusas gali išlikti ir ant mirusiųjų kūnų. Todėl būtina vengti nereikalingų tiesioginių kontaktų su mirusiojo palaikais be asmeninių apsaugos priemonių (toliau – AAP). Asmenys, kurie tiesiogiai liečiasi su mirusiųjų nuo COVID-19 (tiek įtariamų, tiek patvirtintų COVID-19 atvejų) palaikais, turėtų būti apsaugoti nuo užkrėstų kūno skysčių, užterštų daiktų ar kitų užterštų aplinkos paviršių, dėvėdami tinkamas AAP. Minimalios AAP yra pirštinės ir atsparus vandeniui chalatas ilgomis rankovėmis.

Įprastai tvarkant mirusiųjų kūnus, rizika, susijusi su lašelių ar aerozolio perdavimu iš mirusiojo kvėpavimo takų, laikoma maža. Aerozolį generuojančios procedūros arba procedūros, kurios gali sukelti purslus atliekant pomirtinius tyrimus, kelia didesnę riziką ir joms reikia tinkamų AAP (pvz., akinių ar veido skydelio, respiratorių (FFP2, FFP3).


Palaikų tvarkymas

  • Mirties vietoje

Mirusiojo kūnas mirties vietoje talpinamas į nepralaidų skysčiams polietileninį, nepermatomą maišą ir pervežamas į lavoninę arba perduodamas laidojimo paslaugas teikiančiai įmonei:

  • mirusį asmenį talpinti į maišą rekomenduojama dviem asmenims;
  • kūną tvarkantys asmenys turi dėvėti visas AAP (vandeniui nepralaidų chalatą ilgomis rankovėmis arba chalatą ir neperšlampamą prijuostę, respiratorių, akinius arba veido skydelį, pirštines);
  • įdėjus kūną į maišą, maišo išorė dezinfekuojama;
  • prieš išvežant kūną iš patalpos, dezinfekuojamas ten esantis vežimėlis, o darbuotojai, šiame etape tvarkę kūną, nusiima ir palieka individualias apsaugos priemones, kurios tvarkomos kaip infekuotos medicininės atliekos;
  • ligoninės lavoninėje maišą leidžiama atidaryti ir parodyti giminėms. Lavoninės darbuotojas turi dėvėti visas AAP.


Aplinkos dezinfekcija paciento mirties vietoje

Paviršiams, objektams, kurie galėjo būti užteršti SARS-CoV-2, dezinfekuoti naudojamos ligoninėje naudojamos dezinfekuojančios medžiagos, veikiančios virusus. Atliekos tvarkomos kaip B kategorijos infekuotos klinikinės atliekos pagal Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ reikalavimus.
Valymo darbus atliekantys ir atliekas tvarkantis darbuotojai turi dėvėti medicininę (chirurginę) kaukę, buitines pirštines, akinius ir chalatą.


Transportavimas į kūno laikymo vietą

Gabenant palaikus iš mirties vietos į kūno saugojimo vietą, būtina sumažinti tiesioginį kontaktą su palaikais ir kūno skysčiais.
Asmenys, kurie transportuoja maiše esančius palaikus, turėtų dėvėti tinkamas AAP - pirštines ir ilgomis rankovėmis atsparų vandeniui chalatą.


Kūno tvarkymas prieš šarvojimą ar kremavimą

Darbuotojai, tvarkantys mirusiojo palaikus (šukavimas, plovimas, aprengimas ir kt.) ir turintys tiesioginį sąlytį su mirusiojo kūnu, turi dėvėti vienkartinį skysčiams nepralaidų chalatą ilgomis rankovėmis ir rankogaliais arba chalatą ir skysčiams nepralaidžią prijuostę, nesterilias pirštines, antveidį arba akinius ir medicininę kaukę.

Lavonų mirusių nuo COVID-19 skrodimas griežtai nerekomenduojamas. Jei skrodimas neišvengiamas, autopsiją atliekantys darbuotojai turi dėvėti vienkartinį neperšlampamą chalatą su ilgomis rankovėmis, daleles filtruojantį respiratorių FFP2 arba FFP3, veido skydelį arba akinius, nuo įsipjovimų apsaugančias pirštines arba dvejas nesterilias pirštines, apsauginę avalynę (aulinius batus).

Skrodimo metu rekomenduojamos aerozolių susidarymo mažinimo priemonės.

Mirusiojo balzamavimas nerekomenduojamas, tačiau esant reikalui atliekant mirusiojo balzamavimą būtina laikytis standartinių apsaugos priemonių. Minimalūs reikalavimai – pirštinės ir vandeniui nepralaidus chalatas.

Lavoninės darbuotojai, įstaigos, teikiančios kremavimo ir laidojimo paslaugas, turi būti informuoti, kad žmogus mirė nuo COVID-19.

Po panaudojimo tušti maišai, kitos atliekos turi būti šalinamos kaip infekuotos medicininės atliekos.

 

Šarvojimas

Asmenų, mirusių nuo COVID-19, šarvojimas negali būti vykdomas patalpose, kurioms nėra išduotas leidimas-higienos pasas.

Šarvojimo vietoje prie įėjimo/išėjimo iš šarvojimo salės turi būti pakabinta rankų dezinfekavimo priemonė.

Nuo COVID-19 mirusio asmens palaikus rekomenduojama kremuoti arba šarvoti uždarame karste

 

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis:

European Centre for Diseases Prevention and Control. Considerations related to the safe handling of bodies of deceased persons with suspected or confirmed COVID-19. Stockholm: ECDC, 2020.

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra