Ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Paslaugos aprašymas

ILGALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, senų žmonių socialinės globos namuose, specializuotuose socialinės globos namuose. Į socialinės globos namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga, priežiūra ir kuriems teikiamos socialinės paslaugos į namus yra neefektyvios.

Paslaugos teikimo trukmė

Neterminuotai

Paslaugos kaina

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Jei asmens turimo turto vertė didesnė už Ukmergės rajono savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį padidėja 1 proc., skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Paslaugos gavėjas

 • Suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys.

Paslaugas teikianti įstaiga

Socialinės globos įstaigos, kurias ilgalaikės socialinės globos paslaugoms teikti pasirenka pats socialinės paslaugos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

Socialinės globos įstaigos su kuriomis Ukmergės rajono savivaldybės administracija yra sudariusi sutartis dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams nurodytos šiame sąraše (.docx).

Valstybinės suaugusiųjų socialinės globos įstaigos ir informacija apie laisvas vietas jose pateikiama šiame sąraše.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Viktorija Vaidotaitė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. 8 340 60 341, el. paštas v.vaidotaite@ukmerge.lt.

Seniūnijų gyventojams Ukmergės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai pagal asmens faktinę gyvenamąją vietą:

 • Deltuvos seniūnijoje – Evelina Markevičienė, tel. 8 340 47168, el. paštas e.markeviciene@ukmerge.lt;
 • Lyduokių seniūnijoje – Vilija Andriūnienė, tel. 8 340 42425, el. paštas v.andriuniene@ukmerge.lt;
 • Pabaisko seniūnijoje – Ramunė Žvirblienė tel. 8 340 41466, el. paštas r.zvirbliene@ukmerge.lt;
 • Pivonijos seniūnijoje – Rima Diržauskienė, tel. 8 340 51642, el. paštas r.dirzauskiene@ukmerge.lt;
 • Siesikų seniūnijoje – Danutė Lengertienė, tel. 8 340 46690, el. paštas d.lengertiene@ukmerge.lt;
 • Šešuolių seniūnijoje – Daiva Macijauskienė, tel. 8 340 58975, el. paštas d.macijauskiene@ukmerge.lt;
 • Taujėnų seniūnijoje – Jurgita Levickienė, tel. 8 340 45293, el. paštas j.levickiene@ukmerge.lt;
 • Veprių seniūnijoje – Aušra Grumčienė, tel. 8 340 41185,  el. paštas a.grumciene@ukmerge.lt;
 • Vidiškių seniūnijoje – Vilma Uselienė, tel. 8 340 46253, el. paštas v.useliene@ukmerge.lt;
 • Želvos seniūnijoje – Laima Pliukštienė, tel. 8 340 42123,el. paštas l.pliukstiene@ukmerge.lt;
 • Žemaitkiemio seniūnijoje – Danguolė Aukštuolienė, tel. 8 340 41936, el. paštas d.aukstuoliene@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) (.doc) 

Prašymas dėl apgyvendinimo globos įstaigoje (.doc) 

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. motyvuotas laisvos formos asmens (jo atstovų) prašymas dėl jo apgyvendinimo globos įstaigoje (pridedama);
 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 1. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 2. dokumentai apie asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, neįgalumo, darbingumo ar specialiųjų poreikių lygius bei rekomendacijas dėl pagalbos poreikio;
 3. teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba).

PASTABOS:

Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

Tuo atveju, kai priimamas sprendimas asmeniui skirti ilgalaikės socialinės globos paslaugas, tačiau socialinėms paslaugoms teikti socialinių paslaugų įstaigos neturi vietų ar galimybių, asmuo įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 kovo 25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 sausio 30 d. sprendimas Nr. 7-12 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.