Informuojame apie parengtą teritorijos apie 20 ha, tarp Ramygalos ir Žiedo gatvių, Ukmergėje, detaliojo plano, patvirtinimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2006 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 13-631 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo
2020-08-07

Planavimo iniciatorius – UAB „Narbutas International“.

Planavimo organizatorius Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio a. 3, tel. 8 340 60302, faks. 8 340 63370, LT-201114, Ukmergė.

Plano rengėjas - UAB „POLILINIJA“ , PV Justina Pliskauskienė, įm. kodas 301299583, adresas Neries kr. 16-114, Kaunas, el.p.: justina.kasyte@gmail.com, indre.satkute@gmail.com; Tel.: 8 652 71128, 8 686 66176.

Planuojama teritorija – 11,0918 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos teritorijos) (kadastro Nr.8170/0005:11) Žiedo g. 14, Ukmergėje. 

Planavimo uždaviniai ir tikslas atlikti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2006 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 13-631 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto teritorijos apie 20 ha, tarp Ramygalos ir Žiedo gatvių, Ukmergėje, detaliojo plano koregavimą, žemės sklype Žiedo g. 14, kad. Nr. 8170/0005:11, keičiant teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus (užstatymo tankumą ir intensyvumą), vadovaujantis Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano koregavimas atliekamas sklype suformuotame vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 13-518 ,,Dėl žemės sklypo esančio Žiedo g. 14, Ukmergėje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“  patvirtintu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu.

TPD pagrindas:

  • Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-26 įsakymas Nr. 13-1028 “Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo”;
  • 2019-07-26 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti;
  • 2019-07-08 Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. 20-516.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. K-VT-81-19-409

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2020-08-13 iki 2020-08-27 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, paslaugos Nr. K-VT-81-19-409; Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt;  Ukmergės rajono savivaldybės patalpose, Kęstučio a. 3, Ukmergė; Ukmergės miesto seniūnijos patalpose, Vytauto g. 88,  Ukmergė, ir rengėjos – UAB “Polilinija“ patalpose, Neries krant. 16-114, Kaunas (norint susipažinti su sprendiniais iš anksto tartis telefonu 8-686-66176).

Motyvuotus pasiūlymus dėl planavimo galima teikti TPDRIS (www.tpdris.lt) bei TPD organizatoriui ar rengėjui raštu iki teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGRINDINIS BRĖŽINYS


 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra