Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos, rengiant projektą „Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas“, viešas pristatymas
2018-12-21

Ukmergės rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir įgyvendinti projektą „Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas“. 

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant „Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas“ projektą (toliau – Programa) – tai planuojamos vykdyti veiklos viešumą ir visuomenės įsitraukimą užtikrinantis dokumentas. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie planuojamą vykdyti kraštovaizdžio gerinimo veiklą, šios veiklos tikslus ir uždavinius. Programoje pristatoma ir paaiškinama, kokias problemas siekiama spręsti, nustatomi įgyvendinimo tikslas ir uždaviniai. Pristatomi konsultavimosi su visuomene metodai, priemonės ir būdai, kurie bus naudojami projekto rengimo metu, siekiant išgirsti ir patenkinti vietos gyventojų, bendruomenių ir kitų visuomenei atstovaujančių institucijų poreikius, siejamus su tvarkoma teritorija. 

Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. 

Viešas programos pristatymas vyks 2019 m. sausio 7 d. 17 val. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 1 a. salėje adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė. Pastabos, pasiūlymai teikiami el. paštu krastovaizdis@ukmerge.lt

VISUOMENĖS DALYVAVIMO KARŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMA, RENGIANT „ŠVENTOSIOS SU PRIEIGOMIS KRAŠTOVAIZDŽIO SUTVARKYMAS“ PROJEKTĄ

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra