Išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus teikimas

Paslaugos aprašymas

IŠVADOS DĖL ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS TEIKIMAS – asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimų ir išvadų teikimo organizavimo tikslas – nustatyti asmens, kurį teismo prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse.

Fizinis asmuo, norėdamas gauti socialinio darbuotojo išvadą dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, kreipiasi į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikia prašymą šiai paslaugai gauti. Prašymą gali pateikti asmens, kurį norima pripažinti neveiksiu ar ribotai veiksniu tam tikrose srityse sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras.

Paslaugos teikimo trukmė

Socialinės paramos skyrius per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paveda socialiniam darbuotojui įvertinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi. Socialinis darbuotojas, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pavedimo dienos, atlieka vertinimą ir parengia išvadą bei ją pateikia Socialinės paramos skyriui.

Paslaugos kaina

Paslauga nemokama

Paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo, kuris dėl psichinės ligos negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje.

Paslaugą teikianti įstaiga

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Viktorija Vaidotaitė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. (8-340) 60 341, el. paštas v.vaidotaite@ukmerge.lt

Prašymo forma (-os)

Prašymas išvadai gauti (.docx)

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas išvadai gauti;
  1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
  1. asmens, kurį norima pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams)).

Reglamentuojantys teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-12-10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.