Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programa

Ukmergės rajono savivaldybės tarybą 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 7-215 patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa), kuria siekiama sudaryti sąlygas jaunimo užimtumui vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, didinti galimybes jauniems žmonėms įgyti praktinių įgūdžių, skatinti darbdavius įdarbinti jaunus žmones, pasinaudojant darbo vietos išlaikymo kompensacija.
Programos dalyviai:
 • Ukmergės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) gyvenamąją vietą deklaravęs jaunimas nuo 14 iki 19 m., besimokantis Savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose, įskaitant abiturientus, baigusius bendrojo ugdymo įstaigą iki rugpjūčio 31 d.;
 • visų teisinių formų darbdaviai registruoti Savivaldybės teritorijoje ar joje veikiantys.
Programos dalyviai, jaunuoliai, susiradę darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą Programoje, apie dalyvavimą Programoje praneša pateikdami užpildytą registracijos formą dalyvauti Programoje Savivaldybės administracijos priimamajam el. paštu [email protected] nuo birželio 1 d. iki liepos 15 d.
Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną įdarbintą jauną žmogų darbo užmokesčio lėšos kompensuojamos šia tvarka:
 • maksimalus laikotarpis, už kurį darbdavys gali gauti kompensaciją – 2 mėnesiai;
 • darbdaviui už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 300 (trys šimtai) eurų;
 • jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas);
 • maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui už vieną įdarbintą jaunuolį Programos vykdymo laikotarpiu – 600 (šeši šimtai) eurų;
 • maksimalus įdarbintų jaunuolių skaičius, už kurį darbdavys gali gauti kompensaciją, – trys. Maksimalus kompensacijos dydis vienam darbdaviui Programos laikotarpiu – 1800 (vienas tūkstantis aštuoni šimtai) eurų;
 • kompensuojamų išlaidų laikotarpis birželio – rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu;
 
Darbdavys, siekdamas gauti kompensaciją Savivaldybės administracijos priimamajam el. paštu [email protected] iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. kartu su lydraščiu pateikia šiuos dokumentus:
 • prašymą;
 • darbo sutarties, sudarytos ne anksčiau kaip Programos vykdymo laikotarpiui (birželio–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu), kopiją;
 • darbo laiko apskaitos žiniaraščių kopijas;
 • darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių kopijas;
 • darbo užmokesčio išmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas.
Jei turite klausimų, kreipkitės į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorę Sandrą Mackevičienę el. p. [email protected], 8 611 46787