Jaunimo informavimas ir konsultavimas

Jaunimo informavimas ir konsultavimas (JIK)

Prieiga prie informacijos ir galimybė ja naudotis yra vienas svarbiausių aspektų jaunų žmonių (14m. – 29m.) gyvenime. JIK tikslas – padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą.

JIK stengiasi informaciją pateikti jaunam žmogui prieinamu, suprantamu ir patogiu būdu. Bendrinis jaunimo informavimas apima visas temas, kurios domina jaunus žmones, ir gali apimti įvairias veiklas: informavimą, konsultavimą, palaikymą, instruktavimą, mokymą, tinklų kūrimą ir nukreipimą į specializuotas tarnybas, siekiant sudominti ir įgalinti jaunus žmones.

Ši veikla Ukmergėje vykdoma Jaunimo laisvalaikio centre įsikūrusiame jaunimo informavimo taške.

JIK siekiai:

 • Suteikti prieigą prie skirtingų informacijos šaltinių ir kanalų;
 • Parengti esančių galimybių apžvalgą visomis jaunimui rūpimomis temomis;
 • Užtikrinti, kad jaunimas žinotų savo teises, jiems teikiamas paslaugas bei suprastų, kaip gali jomis pasinaudoti;
 • Padėti įvertinti ir atsirinkti kokybišką informaciją informacijos pertekliaus laikais;
 • Skatinti jaunus žmones priimti savarankiškus sprendimus ir padėti atrasti jiems geriausiai tinkančius variantus.

Bendrinis jaunimo informavimas ir konsultavimas apima konsultacijas šiomis temomis:

 • Išsilavinimas;
 • Jaunų žmonių teisės ir pareigos;
 • Internetinis (informacinis) raštingumas;
 • Laisvalaikis ir įsitraukimas į visuomeninę veiklą;
 • Socialinių problemų sprendimo klausimai;
 • Psichologinės pagalbos teikimo klausimai;
 • Sveikatos, jaunimo psichinės, reprodukcinės sveikatos klausimai;
 • Jaunimo finansinio raštingumo ir verslumo klausimai;
 • Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija;
 • Jaunimo užimtumo klausimai;
 • Jaunų šeimų poreikiai.

Specializuoto jaunimo informavimo ir konsultavimo temos:

 • Jaunimo savanoriška veikla;
 • Neformalusis jaunimo ugdymas;
 • Jaunimo užimtumas ir laisvalaikis (atvirų jaunimo centrų, atvirų jaunimo erdvių veikla, mobiliojo darbo su jaunimu, darbo su jaunimu gatvėje paslaugos);
 • Jaunimo įgalinimas ir dalyvavimas.

 

Susiję kontaktai
Skambinkite
+370 340 59418
Adresas

VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras
Miškų g. 29, Ukmergė