Meras

Gyventojus asmeniniais klausimais priima antradieniais – 13-15 val. Išankstinė registracija telefonu (8 340) 60302
Galima ir tiesiogiai merui skambinti, rašyti SMS žinutes arba kreiptis į jį el. paštu ar per „Messenger” programėlę. Meras atsakys, kai tik galės.

(g. 1966 08 09, Anykščiuose), Ukmergės rajono savivaldybės meras.

Žmona Jolanta (g.1966), Taujėnų (Ukmergės r.) seniūnijos specialistė. Vaikai: Arvidas (g.1990), ūkininkas,

Silvija (g.1992), banko tarnautoja, Lolita (g.1993), vaikų darželio auklėtoja. Tėvas Mamertas (1933–2014),

mama Janina (g.1930).

Išsilavinimas.

1973–1984 mokėsi Taujėnų (Ukmergės r.) vid. m-kloje,

1984–1988 studijavo Uljanovsko (Rusija) aukštojoje komendantinėje karo ryšių m-kloje,

2010–2012 – VGTU.

Darbinė veikla.

1988–1991 – Vyriausybinio karo ryšio dalinio narys (Odesos aps., Ukraina),

1991–2000 – AB „Lietuvos telekomas“ elektromonteris-meistras,

2000–2008 – AB TEO Ukmergės padalinio vadovas,

2008–2011 – Ukmergės r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,

2011–2013 – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo direktorius,

2013–2015 – Ukmergės r. sav. mero pavaduotojas,

nuo 2015 – Ukmergės r. savivaldybės meras.

Faktai. Ukmergės Rotary klubo, Ukmergės veiklių verslininkų-vadovų klubo, Ukmergės r. Vietos veiklos gr. valdybos

(2009–2014), Darbo partijos narys, Ukmergės sk. pirmininkas. Ukmergės r. savivaldybės tarybos narys (nuo 2007). Taujėnų

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos bažnyčios ir varpinės pastatų tvarkymo projekto vadovas (2011–2013). Taujėnų Šv.

Kryžiaus Išaukštinimo parapijos pastoracinės tarybos pirmininko pavaduotojas (nuo 1993), Taujėnų m. bendruomenės narys,

bendr. pirmininkas (2008–2015), Taujėnų vid. m-klos (nuo 2014 – gimnazijos) tarybos pirmininkas (2008–2015). 

Svarbiausi darbai ir projektai:

 • istorinio paveldo išsaugojimas – pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos šviesaus atminimo puoselėjimas - pastatytas paminklas pirmajam prezidentui Antanui Smetonai jo gimtinėje, vienintelio šalyje tarpukariu statyto Užugirio dvaro teritorijos vystymas ir priežiūra, dvariškos kultūros bei tradicijų puoselėjimas, Ukmergės senamiesčio išsaugojimas pritaikant šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, Ukmergės piliakalnio, miesto centrinių viešųjų erdvių (Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko teritorijos su prieigomis) sutvarkymas. Užimdamas mero pareigas, palaiko bet kokias iniciatyvas švietime, sporte ir kultūroje. Inicijavo modernaus verslumo ugdymo programos įgyvendinimą bei inovatyvių edukacinių diegimą rajono mokyklose, sveikatinimo projektą vaikų lopšeliuose darželiuose, antrus metus iš eilės palaiko gražią savivaldybės administracijos iniciatyvą –  dovanoja naujagimių kraitelius nuo vienos miesto šventės iki kitos gimusiems ukmergiškiams.
 • Prieš užimdamas vadovaujamas pareigas sav. aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje – buvo Taujėnų m. bendruomenės narys, po to ir pirmininkas, rajono sav. tarybos narys. Vienas iš iniciatorių, kurių pastangomis buvo rekonstruotas ir visuomenei atvertas Užugirio dvaras.
 • Dirbdamas savivaldybės administracijos dir. pavaduotoju buvo idėjų konkurso Ukmergės piliakalniui sutvarkyti iniciatorius, taip pat prisidėjo, kad Ukmergėje, Šventosios upės pakrantėje, atsirastų pėsčiųjų-dviračių takas. Aktyviai dirbo, kad rajone būtų įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Ukmergės r. sav. buvo viena pirmųjų Vilniaus apskr., įsivedusi šią rinkliavą, būtent dėl jos pagerėjo atliekų tvarkymas rajone. Dalyvaujant Taujėnų m. bendruomenės veikloje bei vykdant įvairius projektus, pavyko sutvarkyti Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios pastato fasadą ir aplinką, patekimas į bažnyčią buvo pritaikytas ir neįgaliesiems, bendruomenės meno kolektyvams buvo pasiūti tautiniai drabužiai, įsigyti muzikos instrumentai, įkurta jaunimo kapela „Ratatita“. Taujėnų etnografinio ansamblio ir mėgėjų teatro „Bičiuliai“ ir Taujėnų parapijos Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios choro narys, rajono savanoris ugniagesys (2016 m).

Apdovanojimai. Konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatas (2011).

Laisvalaikis. Teatras  (Ukmergės r. Taujėnų mėgėjų teatro „Bičiuliai“ narys), muzika, sportas.

Moto. Sakoma, kad tik vienas būdas padeda valdyti kitus – tai mokėjimas valdyti save.

Gyvena ir dirba Ukmergės rajone.

Agnė Balčiūnienė
1987.03.03
Eglių al. 1 , Deltuvos sen., Ukmergės r.
8 614 10585
[email protected]

Išsilavinimas: 

2009-2012 Mykolo Romerio universitetas, teisės fakultetas. Teisės magistro laipsnis; 

2005 - 2009 Kauno Technologijos universitetas, socialinių mokslų fakultetas. Įgytas vadybos ir verslo administravimo tarptautinio verslo specializacijos bakalauro laipsnis; 

2001 - 2005 Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, vidurinis išsilavinimas. 

Darbo patirtis: 

2019.05 – dabar. Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja. Kuruojamos sritys - jaunimo politika, kaimo plėtra, nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės, švietimas, kultūra, kūno kultūra ir sportas, turizmas, tarptautinis bendradarbiavimas, sveikatos apsauga, socialinė parama ir vaiko teisių apsauga. 

2015.05 – 2019.04. Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Administracijos direktoriaus pavaduotoja.

 • Savivaldybės tarybos sprendimais ar kitais teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymas, pagalba savivaldybės administracijos direktoriui organizuojant savivaldybės administracijos darbą;
 • Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą savivaldybėje kontroliavimas;
 • Nevyriausybinių organizacijų ir kaimo bendruomenių veiklos koordinavimas;
 • Investicijų ir užsienio ryšių, sveikatos ir socialinės paramos, švietimo, kultūros ir sporto, vaiko teisių apsaugos sričių kuravimas;
 • Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus rengimas;
 • Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų atlikimas direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių. 

2009.03 – 2015.03 Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė

 • Įstatymais, nutarimais, ministerijų sprendimais pavestų savivaldybei klausimų paveldosaugos srityje įgyvendinimo organizavimas;
 • nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimas;
 • kultūros paveldo objektų valdytojų skundų ir prašymų nagrinėjimas;
 • administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymas Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais;
 • privalomų reikalavimų teikimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu; kultūros paveldo objektų tvarkymo ir priežiūros bei išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolė. 

Kalbos: Lietuvių – gimtoji, anglų – labai gerai, rusų – patenkinamai. 

Asmeninės savybės: Pareigingumas, imlumas, komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas, draugiškumas, iniciatyvumas. 

Visuomeninė veikla: Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Ukmergės skyriaus pirmininkė, Lietuvos Šaulių sąjungos bei Ukmergės rajono Leonpolio kaimo bendruomenės narė. 

Darbo kompiuteriu įgūdžiai: 
Puikūs. 

Kursai, seminarai: 

2005 m. kompiuterinio raštingumo kursai;
2006 m. ECDL kompiuterinio raštingumo įgūdžių patikrinimas;
2007 m. mokomasis seminaras „Efektyvus pardavimas“;
2007 m. seminaras „Personalo dokumentų valdymas: teisės aktų praktinis taikymas“;
2011 m. seminaras „Viešųjų pirkimų organizavimas“;
2014 m. mokymo programa „Laiko planavimas, dėmesio valdymas, asmeninis efektyvumas“;
2015 m. Pasirengimas užtikrinti valstybės karinės gynybos funkciją“; 2015 m. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo galimybės, pokyčiai bei ypatumai“;
2017 m. Antikorupcinės veiklos principų taikymas viešajame ir privačiajame sektoriuje“;
2017 m. „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo bei darbo su klientais bendrųjų įgūdžių ugdymas“;
2017 m. „Efektyvus veiklos vertinimas“;
2018 m. „Efektyvaus vadovavimo formulė (Situacinė lyderystė praktikoje)“;
2018 m. „Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas, etika valstybės tarnyboje. Bendradarbiavimas savivaldoje“. 

Vairuotojo pažymėjimas: B kategorija, vairavimo stažas nuo 2005 m. 

Pomėgiai: Aktyvus poilsis su šeima (išvykos į gamtą, pėsčiųjų žygiai, kelionės), motociklizmas, medžioklė. 

 1. jaunimo politika;
 2. kaimo plėtra;
 3. nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės;
 4. švietimas;
 5. kultūra;
 6. kūno kultūra ir sportas;
 7.  turizmas;  
 8.  tarptautinis bendradarbiavimas;
 9. sveikatos apsauga;
 10. socialinė parama;
 11. vaiko teisių apsauga.
Tarybos sekretoriatas
Kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolierė gyventojus jiems rūpimais klausimais priima:

pirmadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45)

Diana Mackonienė
Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja